PROVINCIE: Mijn ontslag uit het Tongershuis

Op 5 september deelde ik de voorzitter van de provincieraad schriftelijk mee dat ik ontslag nam als afgevaardigde van de provincie Limburg in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van het Tongerhuis.

 

Na het zonder meer naast zich neerleggen door het dagelijks bestuur van het Tongershuis van het door mij onderschreven standpunt van de Tongerse gemeenteraad in de kwestie van het gedwongen ontslag van drie personeelsleden, was het voor mij volstrekt uitgesloten om nog verder te kunnen en nog verder te willen functioneren, op welke wijze dan ook, in het Tongershuis. 

 

Als gevolg van dit ontslag heeft de provincieraad woensdag mijn collega-provincieraadslid Christel Willems uit Bilzen verkozen als de nieuwe afgevaardigde van de provincie Limburg in de algemene vergadering van het Tongershuis. Christel wordt tevens voorgedragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur van het Tongershuis.

Advertisements