MILIEU: De steenmarters hangen mij de keel uit

 

Ik richtte deze week het volgende verzoek tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur:

 

Mevrouw de minister

Ik ben zo vrij uw aandacht te vragen voor het probleem van de aanhoudende overpopulatie van steenmarters in o.a. de regio Tongeren. Deze overpopulatie zorgt voor heel wat overlast.

U zult het met mij eens zijn dat dit niet goed is. Uiteraard niet voor de steeds talrijker wordende slachtoffers van de strooptochten van de steenmarter in woningen en in wagens. Maar dit is ook niet goed voor het milieu zélf: een te hoog tolerantiebeleid met ernstige overlast tot gevolg, hypothekeert bij een groot publiek ieder milieubeleid.

Om die reden moge ik u vragen de mogelijkheden te willen onderzoeken om – net zoals voor andere kwaadwildsoorten – ook voor steenmarters een ruimere bestrijding (o.a. via de jacht) toe te laten.

Met bijzondere hoogachting

Hugo Biets
Schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs
Stad Tongeren

Advertisements