MILIEU: Minister erkent alvast overlast door steenmarters

 

Van: Lauwaert, Iris [mailto:iris.lauwaert@vlaanderen.be]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2009 17:15
Aan: Biets Hugo
CC: SCHAUVLIEGE, kabinet
Onderwerp: RE: Betere bestrijding van steenmarters

 

Beste heer Biets,

 

We hebben uw vraag en bekommernis ontvangen. De overlast die steenmarters veroorzaken is ons niet onbekend. De huidige wetgeving geeft echter weinig ruimte. Ik overleg met onze administraties hoe we tot een gepaste oplossing kunnen komen. Ik zal nadien zo snel mogelijk terug contact opnemen met u.

 

Met vriendelijke groeten,

Iris Lauwaert
Kabinet van Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Koolstraat 35 bus 5, 1000 Brussel
Tel: 02/552.63.82 Email: iris.lauwaert@vlaanderen.be

Advertisements