MILIEU: Zonnepanelen op nieuw gebouw technische diensten (Overhaem)

 

Vorige week dinsdag keurde de gemeenteraad een begrotingswijziging goed. Daarin werd op voorstel van milieuschepen Hugo Biets ondermeer een bedrag van 75.000 euro opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen op één van de stadsgebouwen. Het is overigens de bedoeling van het stadsbestuur om vanaf nu jaarlijks een stadsgebouw te voorzien van zonnepanelen.

Vorige week vrijdag heeft het schepencollege dan op voorstel van schepen van openbare werken Guy Schiepers formeel beslist tot plaatsing van 57 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het gloednieuwe gebouw van de Technische Directie van de stad Tongeren langs de Industrieweg (Overhaem).