FINANCIEN/MILIEU: Stad gaat 100 kilo papier besparen

 

De stad Tongeren heeft zopas een overeenkomst afgesloten met Dexia Bank om voortaan papieren documenten maximaal te vervangen door digitale.

Schepen van leefmilieu en financiën Hugo Biets: “Dit kadert in het zogeheten PaPyRus-project van Dexia Bank. PaPyRus (“Project for Paper Reporting Substitution”) biedt de belangrijkste bankreportingdocmenten van Dexia Bank aan in pdf-formaat. Dat gaat concreet om ondermeer rekeningafschriften, debetberichten, de belangrijkste kredietdocumenten, enz. Vandaag, een heel gewone dag wat dit betreft, wogen die samen 548 gram. Door deze documenten voortaan niet meer op papier maar wel digitaal te ontvangen, besparen we als stadsbestuur op jaarbasis naar raming op z’n minst 100 kilo papier. Een bijdrage aan natuur en leefmilieu.”

Het stadsbestuur gaat ook bij andere financiële instellingen polsen naar soortgelijke mogelijkheden.