MILIEU: Tongeren behaalt onderscheidingsniveau voor duurzaamheid

 

De stad Tongeren ging een overeenkomst aan met de Vlaamse Overheid ‘samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013’. Binnen deze overeenkomst kan men opteren voor een basisniveau (aantal verplichte onderdelen) of een onderscheidingsniveau (mininum aantal te behalen punten: 35 punten). Bijkomend kan men ook nog projecten indienen.

 

Schepen van leefmilieu Hugo Biets: "Verscheidene acties worden jaarlijks ondernomen binnen verschillende thema’s: zo hebben we bijvoorbeeld onze actie ‘juni compostmaand’ binnen het thema afval, ‘het gebruiken van compost met Vlaco-label’ binnen het thema milieuverantwoord productgebruik, de actie ‘Klimaatwijken’ binnen het thema energie, ‘Afkicken, autoluw naar het werk’ binnen het thema mobiliteit …. Deze vele inspanningen worden beloond.  De evaluatie van het jaar 2008 is positief. We hebben namelijk het onderscheidingsniveau behaald."

 

"Uiteraard gaan we ook volgend jaar voor deze onderscheiding. In 2010 wensen we tevens een aantal projecten te realiseren, zoals het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het cultureel centrum ‘De Velinx’ en van het stadsarchief. Binnen het thema mobiliteit willen we voor de aankoop van twee milieuvriendelijke wagens gaan, ter vervanging van twee verouderde wagens en een elektrisch voertuig met bak voor de reiniging van het centrum."

FINANCIEN: Begroting 2010 goedgekeurd

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de begroting 2010 goedgekeurd. Het algemeen begrotingsresultaat toont een positief saldo van 8,4 miljoen euro.

 

Schepen van financiën Hugo Biets wees op de evenwichten in deze begroting tussen

-investeringen in het verleden van de stad (o.a. erfgoedbeleid en monumentenbeleid) en investeringen in de toekomst van de stad (o.a. werken Grote Markt en city marketing)

-investeringen in grote projecten en investeringen in kleine(re) projecten

-investeringen in het stadscentrum en investeringen in de dorpen.

 

De begroting kreeg de goedkeuring van de beide meerderheidspartijen Open Vld en sp-a. Opmerkelijk was dat de oppositie voor het eerst sinds mensengeheugenis blijkbaar geen reden zag om tégen de begroting te stemmen, totnogtoe nochtans steevast het geval; CD&V en Vlaams Belang onthielden zich.

MILIEU: Openbaar onderzoek over provinciaal milieubeleidsplan

Na maanden voorbereiding is het ontwerp van het nieuwe Provinciale Milieubeleidsplan 2010-2013 klaar. Van 1 december 2009 tot 15 februari 2010 loopt over dit ontwerp een openbaar onderzoek. Elke Limburger kan zijn opmerkingen of suggesties officieel indienen bij de deputatie van de provincie Limburg.

 

U kunt het ontwerpplan inkijken in het provinciehuis (Universiteitslaan 1 in Hasselt), in het A.C. Praetorium (milieudienst, 2de verdieping) of via de website www.limburg.be/milieubeleidsplan. U kunt ook een gratis exemplaar aanvragen op het telefoonnummer 011 23 83 38 of via mail: minaplanning@limburg.be. U vindt ook telkens bij het ontwerpplan de procedure die u moet volgen om uw opmerkingen in te dienen.

 

Meer info: Provincie Limburg, 3de Directie, Afdeling Milieu en Natuur, Hanne Keunen, tel. 011 23 83 61 – minaplanning@limburg.bewww.limburg.be/milieubeleidsplan

Toespraak “Feest van de Koning” – Stadhuis Tongeren – 15 november 2009

Dames en heren

Vandaag vieren we het “Feest van de Koning”, vroeger gekend als de “Dag van de Dynastie”.
Een nationale Belgische feestdag.
Ook dit jaar een feestdag die verleidt tot bedenkingen bij het blijkbaar eeuwige probleem van de eenheid en de verscheidenheid van dit land.

 

Ook in de voorbije weken en maanden kreeg ons land immers te maken met institutionele spanningen. Ofwel spanningen tussen het federale bestuursniveau enerzijds en het regionale bestuursniveau anderzijds. Ofwel spanningen tussen de regionale deelgebieden Vlaanderen, Brussel, Wallonië onderling. Spanningen, dames en heren, die velen in dit land ernstig verontrusten.

 

En dus branden vandaag vele vragen.
En dus zaaien vandaag vele vragen vele twijfels.
Vragen en twijfels over hoe het straks verder moét, hoe het straks verder kàn en hoe het straks verder màg met dit land. Wat bijvoorbeeld als die (wat men noemt) “onderhandelde oplossing” in verband met Brussel-Halle-Vilvoorde er niét zou komen. Komt er dan een regeringscrisis? Gaan we dan naar nieuwe federale verkiezingen? Maar kunnen er nog wel wettelijke federale verkiezingen georganiseerd worden? En als dat niet zou kunnen, wat dan?

 

En wat indien er wél zulke “onderhandelde oplossing” zou komen, maar dan mits teveel toegevingen hetzij in de ogen van de enen, hetzij in de ogen van de anderen, hetzij in de ogen van beiden? Zal dat akkoord dan stand houden? Krijgen we dan alweer een nieuwe communautaire ronde, een verse communautaire ruzie? Hoe vaak nog? Hoe lang nog? Echt tot het einde, tot het bittere einde?

 

Is het dat wat we willen? Ik geloof het niet. En ik hoop dat het nog niet te laat is. Wel de hoogste tijd. Wel de hoogste tijd om diegenen onder ons, die zich beschouwen als “de goede Vlamingen”, ervan te overtuigen dat men echt niet anti-België hoeft te zijn om aan iedereen toch maar duidelijk te tonen welke stoere Vlaming men wel is. En ook de hoogste tijd om diegenen onder ons, die zich zien als “de goede Belgen”, ervan te doordringen dat men heus niet anti-Vlaams hoeft te zijn om iedereen toch maar te bewijzen welke uitstekende vaderlander men wel is.

 

Waarom tracht men steeds weer iedereen in vooral DIT deel van ons land, vooral in ONS deel van ons land, te verplichten om te kiezen: te kiezen tussen ofwel Vlaanderen ofwel België? Waarom niet EN Vlaanderen EN België? Waarom altijd opnieuw een hele bevolking mentaal gijzelen en zelfs intellectueel terroriseren met die vervloekte want totaal onnodige en dus volstrekt overbodige keuze?

 

En waarom, dames en heren, waarom u en mij telkens opnieuw de uitspraak van een of andere rabiate FDF’er door de strot rammen, om ons toch maar te overtuigen van de zogezegde onverdraagzaamheid van “de” Franstaligen? En waarom in Franstalig België altijd weer de meest extreme onzin van de meest extreme Vlaamse nationalist zo breed mogelijk en zo diep mogelijk als brandend zout uitsmeren in Waalse gevoeligheden, in de hoop zoveel mogelijk Franstalige landgenoten toch maar duidelijk te maken welk bekrompen en natuurlijk racistisch zooitje wij wel zijn?

 

Is het dat wat we willen? Is het dat wat we zullen blijven tolereren, desnoods dan maar tot dat einde, tot dat bittere einde? Desnoods dan maar tot de taalgrens inderdaad ontaardt tot een staatsgrens. Een staatsgrens die dan natuurlijk door het midden van België zou lopen, maar ook, dames en heren, ook een staatsgrens die dan door het hart van Haspengouw zou snijden, door het hart van l’Hesbaye, van Hesbania, van de streek die wij met mekaar delen, de streek waarvan wij houden.

 

Is het dat wat wij willen: een staatsgrens tussen Tongeren en Glons, tussen Tongeren en Juprelle, tussen Tongeren en Awans, tussen Tongeren en Crisnée, tussen Tongeren en Oreye?

 

Want Brussel-Halle-Vilvoorde gaat wel degelijk om meer dan om Vilvoorde, Halle en Brussel. En staatshervorming gaat wel degelijk om meer dan om “Vlaanderen”; “Wallonië” en “Brussel”. Het gaat ook om ons. Het gaat ook om hier, ook om Tongeren. Om zaken die voor ons echt belangrijk zijn, om zaken die ons echt dierbaar zijn. Niet om een “fait divers”, geenszins om wat politieke “Spielerei”, allerminst om “een detail in de geschiedenis”.

 

Daarom kunnen we niet en daarom mogen we niet onverschillig zijn, niet passief toekijken, niet lijdzaam ondergaan wat er de komende periode met betrekking tot de instellingen van het land te gebeuren staat.

 

Dames en heren
Vandaag vieren we het “Feest van de Koning”. Een goede gelegenheid om iedereen van ons uit te nodigen om toch minstens even stil te staan bij een aantal vragen over een aantal zaken. Ik wens u daarbij alvast heel veel inspiratie, zoals ik iedereen van u een goede feestdag wens.
En omdat tradities er zijn om gerespecteerd te blijven, hef ik samen met u het glas en besluit ik graag met: Leve de Koning !

 

(Hugo Biets, schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs)

MILIEU: Tongeren zamelde 3.744 kilo taxussnoeisel in

Snoeisel van taxus bevat een stof die gebruikt wordt voor het bestrijden van kanker. Daarom wordt dit snoeisel sinds enkele jaren via ons containerpark (Overhaem) ingezameld. In 2008 ging het om 3.594 kilo, dit jaar (2009) was dat 3.744 kilo.

 

Hartelijk dank aan iedereen die taxussnoeisel naar ons containerpark bracht!

 

Hugo Biets

schepen van leefmilieu, financiën en onderwijs