MILIEU: Openbaar onderzoek over provinciaal milieubeleidsplan

Na maanden voorbereiding is het ontwerp van het nieuwe Provinciale Milieubeleidsplan 2010-2013 klaar. Van 1 december 2009 tot 15 februari 2010 loopt over dit ontwerp een openbaar onderzoek. Elke Limburger kan zijn opmerkingen of suggesties officieel indienen bij de deputatie van de provincie Limburg.

 

U kunt het ontwerpplan inkijken in het provinciehuis (Universiteitslaan 1 in Hasselt), in het A.C. Praetorium (milieudienst, 2de verdieping) of via de website www.limburg.be/milieubeleidsplan. U kunt ook een gratis exemplaar aanvragen op het telefoonnummer 011 23 83 38 of via mail: minaplanning@limburg.be. U vindt ook telkens bij het ontwerpplan de procedure die u moet volgen om uw opmerkingen in te dienen.

 

Meer info: Provincie Limburg, 3de Directie, Afdeling Milieu en Natuur, Hanne Keunen, tel. 011 23 83 61 – minaplanning@limburg.bewww.limburg.be/milieubeleidsplan

Advertisements