FINANCIEN: Begroting 2010 goedgekeurd

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de begroting 2010 goedgekeurd. Het algemeen begrotingsresultaat toont een positief saldo van 8,4 miljoen euro.

 

Schepen van financiën Hugo Biets wees op de evenwichten in deze begroting tussen

-investeringen in het verleden van de stad (o.a. erfgoedbeleid en monumentenbeleid) en investeringen in de toekomst van de stad (o.a. werken Grote Markt en city marketing)

-investeringen in grote projecten en investeringen in kleine(re) projecten

-investeringen in het stadscentrum en investeringen in de dorpen.

 

De begroting kreeg de goedkeuring van de beide meerderheidspartijen Open Vld en sp-a. Opmerkelijk was dat de oppositie voor het eerst sinds mensengeheugenis blijkbaar geen reden zag om tégen de begroting te stemmen, totnogtoe nochtans steevast het geval; CD&V en Vlaams Belang onthielden zich.

Advertisements