CENTRUM: Werken Grote Markt van start

Op 4 januari starten de werken aan de Grote Markt van Tongeren.

 

Guy Schiepers, schepen van openbare werken: “De werken die op 4 januari van start gaan, kaderen in de volledige herinrichting van de Grote Markt. In een eerste fase wordt de zone voor de terrassen van Chopin tot de Casque en de zone voor de Sint-Truiderstraat ingericht. Eerst wordt nieuwe riolering gelegd. Vervolgens wordt de zone heringericht volgens het concept van de totale vernieuwing van de Grote Markt. Deze werken duren tot 31 maart 2010, zodat we klaar zijn voor het terrasjesweer.”

Nadien volgende de andere fasen:

 

-De Grote Markt zal samen met het Stadhuisplein ingericht worden als één grote open ruimte.

-De ruimte voor de Basiliek en het stadhuis wordt autovrij gemaakt.

-De bestrating wordt aangelegd in natuursteen.

-Vóór het stadhuis komt er een fontein.

-Het Kloosterplein en de Vlasmarkt worden ingericht als compacte parkeerpleinen met bomen en veel groen.

-Het Vrijthof wordt een mooi ruim plein met veel ruimte voor voetgangers, langzaam verkeer en een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de zijde van het justitiegebouw.

-De archeologische site zal overdekt worden en ondergronds verbonden worden met de kelder van de basiliek.

-De werken zullen gefaseerd verlopen en afgerond worden tegen 2012.

Waarnemend burgemeester

Maandag 21 december legde ik, in  handen van de gouverneur van de provincie Limburg, de eed af als waarnemend burgemeester van de stad Tongeren.

 

Binnen het schepencollege ben ik vanaf nu bevoegd voor begroting, financiën, personeelsbeleid, lokale politie, brandweer en stadsontwikkeling.

 

Mijn vroegere bevoegdheden onderwijs en milieu gaan, samen met de ook belangrijke bevoegdheid verkeer/parkeren/signalisatie, naar onze nieuwe schepen Patrick Jans. Patrick zal woensdag 23 december in de gemeenteraad de eed afleggen als schepen van onderwijs, milieu en mobiliteit.