Toespraak tijdens de nieuwjaarsbrunch van Open Vld Tongeren

Dames en heren
Goede vrienden

 

Het zijn er maximum 495. Maar misschien heb ik niet goed geteld, ik ben tenslotte Philippe Muyters niet. Maar als ik toch goed zou geteld hebben, zijn het er maximum 495. Maximum 495 dagen tot de eerstvolgende verkiezingen: dat wil zeggen tot de federale parlementsverkiezingen van juni 2011.

 

De tijd dringt dus. De tijd om ons in Tongeren voor te bereiden op deze eerstvolgende verkiezingen. Natuurlijk in functie van een zo goed mogelijk resultaat voor Kamer en Senaat. Maar eveneens en evenzeer in functie van een zo goed mogelijk resultaat bij de dààropvolgende verkiezingen en dat zijn, in oktober 2012, de verkiezingen voor de Gemeenteraad.

 

Want vergis ik me écht, dames en heren, wanneer ik denk dat de uitslag van de federale verkiezingen van volgend jaar in het kanton Tongeren in niet geringe mate de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zal beïnvloeden?
Ben ik écht verkeerd wanneer ik vermoed dat een slecht resultaat bij de federale verkiezingen van volgend jaar in het kanton Tongeren de slechtst denkbare aanloop zou betekenen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012?
Mensen horen nu eenmaal, altijd en overal, graag bij de winnaars, niet bij de verliezers.

 

En dus komt het er op aan alles in het werk te stellen voor een goed resultaat bij de federale verkiezingen. “Alles in het werk te stellen”: dus natuurlijk ook bij het uitstippelen en uitvoeren van het gemeentebeleid altijd dié vervaldatum van de federale verkiezingen voor ogen houden. Dus uiteraard ook op het vlak van het gemeentebeleid oog hebben voor maatregelen en beslissingen, voor projecten en initiatieven die op korte termijn zichtbaar, tastbaar, herkenbaar kunnen zijn voor zoveel mogelijk mensen in onze stad.

 

Natuurlijk waren, zijn en blijven er de grote projecten. De herinrichting van de grote markt, van de stationsomgeving, van De Motten. De werken in de Jekervallei, in Blaar, Piringen en Lauw. De verdere voltooiing van het Aniciusproject en de realisatie van een kleinhandelszone langs de Luikersteenweg. En ook de permanente zorg en de onophoudelijke bekommernis om Plinius, om de zuidoostelijke ring, om de uitbreiding van Tongeren-oost, enzoverder, enzovoort. Tal van grote belangrijke projecten die het aanschijn van de stad verder kunnen en verder moeten veranderen.

 

En toch, dames en heren, toch geloof ik niet dat we het énkel dààrmee kunnen halen. Dààrvoor is meer nodig. Dààrvoor moeten we het beleid tijdens de komende maanden – feller dan ooit, scherper dan ooit – eveneens en evenzeer richten op àndere zaken: zaken dicht bij de mensen, zaken in elke stadswijk en in iedere deelgemeente die Tongeren rijk is. Doorgaans eerder kleinschalige, doorgaans niet al te dure en doorgaans (en vooral) snel uitvoerbare zaken. Zaken waarmee we op directe wijze doordringen tot de mensen in hun eigen buurt. Zaken zeker minder spectaculair maar niet minder belangrijk, integendeel zelfs. Concrete zaken voor concrete mensen. Ik geloof oprecht dat dààrin, dat in dàt soort zaken het echte geheim sluimert van nieuw electoraal succes.

 

Dames en heren, dertig jaar geleden deelden we een droom.
De droom op een nieuwe toekomst voor deze stad: deze stad, gewapend met de kracht van haar eenheid, getooid met de pracht van haar verscheidenheid.
De droom om in deze stad ooit de grootste partij te worden.
En we zijn inderdaad, onder impuls van Patrick Dewael, de grootste geworden.
Het “yes we can” van toen is inderdaad "yes we did it” geworden.

 

Maar de droom, vrienden, de droom gaat verder: de droom op een altijd mooier, een altijd beter Tongeren.
Die droom was en is echter zoveel meer dan alleen maar een droom.
Die droom was en is vooral een plicht.
De morele plicht van iedereen die houdt van de mensen.
De verdomde plicht van iedereen die gelooft in het liberalisme.

 

Ik dank u.

Zondag 7 februari : hernieuwing van uw trouwbeloftes in Tongeren

 


Iedere eerste zondag van de maand zijn de winkels open in Tongeren. Zondag 7 februari staat volledig in het teken van Valentijn. De stad organiseert om 14 uur een ‘symbolische’ hernieuwing van de trouwbeloftes op de Grote Markt. Om 17.00 uur is er een optreden van Sylver.

 

Johnny Vrancken, schepen van economie : ‘Tongeren werd onlangs erkend als ‘toeristisch centrum’. Iedere eerste zondag van de maand zijn de winkels open van 13.00 tot 17.00 uur. De stad zorgt voor extra animatie. Onze koopzondag van 7 februari staat volledig in het teken van Valentijn. Om 14.00 uur zijn alle koppels welkom op de Grote Markt voor een ‘symbolische’ hernieuwing van hun trouwbelofte. De aanwezigen maken kans op een huwelijksnacht in één van de Tongerse hotels en bed & breakfasts. Om 17.00 uur zet de Belgische groep Sylver de markt op stelten. Omstreeks 17.45 uur sluiten we af met de prijsuitreiking aan de winnende koppels.’

Burgemeester Hugo Biets : ‘Verliefd, verloofd, getrouwd? Alle koppels zijn uitgenodigd om hun huwelijksbelofte over te doen. We organiseren dit op de Grote Markt, vanop een podium vóór het stadhuis. Iedereen is welkom, Tongenaren en niet-Tongenaren, jong en oud. We laten ballonnen in de lucht en zorgen voor een foto en oorkonde voor ieder deelnemend koppel. Na het optreden van Sylver heeft de prijsuitreiking plaats. Wie aanwezig is, maakt kans op een huwelijksnacht.’

Vooraf inschrijven mag, maar moet niet. Voor de koppels die vooraf inschrijven, ligt er een oorkonde klaar.
Hoe inschrijven?
Geef voornaam en naam van beide partners op : tel. 012 39 02 33 of e-mail info@stadtongeren.be.
Programma :
13.00-17.00 uur : winkels open
14.00 uur : hernieuwing van de trouwbeloftes op de Grote Markt
17.00 uur gratis optreden Sylver op de Grote Markt
17.45 uur : prijsuitreiking

Tongeren steunt Haiti

 

Het stadsbestuur van Tongeren schenkt de opbrengst van het nieuwjaarsconcert van 30 januari a.s. aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

Het Symfonieorkest van Vlaanderen brengt tijdens het nieuwjaarsconcert van 30 januari in De Velinx werken van Brahms, Mozart ern J. Strauss Jr. Tickets kosten voor de bezoekers 21 euro.

Burgemeester wnd. Hugo Biets: “Wij schenken de opbrengst van het nieuwjaarsconcert aan dezelfde hulpverlenende organisaties als de Vlaamse Media: Haïti Lavi 12-12, Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis.”

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor dit concert. Iedereen die een steentje wil bijdragen kan tickets reserveren via: www.develinx.be, tickets@develinx.be, tel. 012 39 38 00 of in De Velinx zelf.

Politiecollege zal ook in Herstappe vergaderen

Woensdag 20 januari vergadert het politiecollege van de politiezone Tongeren-Herstappe. De agenda vermeldt ondermeer de verkiezing van waarnemend burgemeester van Tongeren Hugo Biets tot voorzitter van het politiecollege.
Op verzoek van Biets zal deze eerste vergadering van het nieuwe politiecollege plaatsvinden te Herstappe.
"Noem het maar een oprisping van de overtuigde girondijn in mij", zegt de nieuwe Tongerse burgemeester. "Dat verplicht mij tot respect voor de autonome gemeente Herstappe die, hoewel beduidend kleiner qua bevolking en qua oppervlakte, niettemin als een volstrekt volwaardige partner dient beschouwd en behandeld in onze gemeenschappelijke politiezone."

Burgemeester verbiedt optredens in Tongerse cafe wegens geluidshinder

Waarnemend burgemeester Hugo Biets heeft maandag ongunstig gereageerd op de vraag van de uitbater van Café Sodom in de Edmond Jaminéstraat te Tongeren om deze maand twee optredens te organiseren in Café Sodom.
Biets: "Reden van deze weigering is dat de nodige isolatiewerken in het café niet zijn uitgevoerd. Deze isolatiewerken zijn noodzakelijk om het probleem van ernstige geluidshinder voor een aantal omwonenden tijdens dergelijke optredens te voorkomen." 

___________________________________________________________
Mededeling verspreid door Hugo Biets op maandag 18 januari 2010

POLITIE: Twee nieuwe wagens voor politie Tongeren/Herstappe

De politiezone Tongeren-Herstappe bekwam zopas twee bijkomende voertuigen. Het gaat om twee kleinere wagens van het merk Peugeot 107, bedoeld voor de wijkdienst en de klachtendienst.

Waarnemend burgemeester Hugo Biets: "Daarmee beschikt het politiekorps in onze zone Tongeren-Herstappe nu in totaal over 17 wagens, vijf motorfietsen, negen bromfietsen, één scooter en ook zes fietsen."

MAL: 119.919 euro voor werken aan gemeenteschool

Het college van burgmeeester en schepenen wees de verbouwings- en inrichtingswerken aan de gemeentelijke basischool van Mal toe.

 

-Lot 1 (diverse afwerkingen) is toegewezen aan NV Vandebos uit Alken voor 49.686 euro

-Lot 2 (stalen trappen, bordessen en loopbruggen) is toegewezen aan Cavale BVBA uit Diepenbeek voor 49.989 euro

-Lot 3 (verhardingen, groenaanleg en afsluitingen) is teogewezen aan Predoflora BVBA uit Hasselt voor 20.244 euro.