CENTRUM: 3.173.946 euro voor versterking van de handel in de binnenstad

Enkele weken geleden heeft het schepencollege de eindafrekening goedgekeurd van de werken voor de herinrichting van een aantal straten en pleinen in het handelscentrum (de Maastrichterstraat, de Veemarkt, het Hospitaalplein, de Clarissenstraat, de Leopoldwal en de De Schiervelstraat).

Wat hebben deze werken gekost?

1) Eindafrekening deel stad Tongeren: 1.982.472 euro.
2) Eindafrekening deel Stedelijke Waterregie: 1.191.474 euro.
Totaal (1 +2) der werken ten laste van de stadskas: 3.173.946 euro.

Deze werken moeten uiteraard mede gezien worden in het kader van de financiële inspanningen van de stad ten gunste van de middenstand in de binnenstad.