MOERENPOORT: 263.181 euro voor restauratie (fase 1)

Het college van burgmeeester en schepenen wees de werken voor de restauratie van de Moerenpoort toe voor een bedrag van 263.181 euro, BTW inbegrepen. Van dit bedrag valt 70.519 euro ten laste van de stadskas. Het gaat hier enkel om de restauratie van het gebouw (= fase 1).

 

Aan de gemeenteraad zal binnenkort (wellicht eind februari) via een begrotingswijziging de goedkeuring voorgelegd worden van fase 2. Deze fase 2 betreft de museale inrichting van de Moerenpoort.

Advertisements