Politiecollege zal ook in Herstappe vergaderen

Woensdag 20 januari vergadert het politiecollege van de politiezone Tongeren-Herstappe. De agenda vermeldt ondermeer de verkiezing van waarnemend burgemeester van Tongeren Hugo Biets tot voorzitter van het politiecollege.
Op verzoek van Biets zal deze eerste vergadering van het nieuwe politiecollege plaatsvinden te Herstappe.
"Noem het maar een oprisping van de overtuigde girondijn in mij", zegt de nieuwe Tongerse burgemeester. "Dat verplicht mij tot respect voor de autonome gemeente Herstappe die, hoewel beduidend kleiner qua bevolking en qua oppervlakte, niettemin als een volstrekt volwaardige partner dient beschouwd en behandeld in onze gemeenschappelijke politiezone."

Advertisements