Alle verkeersborden worden deze week gefotografeerd

Hugo Biets, burgemeester wnd.:

Deze week worden alle verkeersborden op het grondgebied van Tongeren gefotografeerd. De gegevens worden dan in de verkeersdatabank van de Vlaamse Gemeenschap geplaatst. Tongeren krijgt gratis toegang tot deze databank. De verkeerstechnische dienst krijgt een volledig overzicht van het hele verkeersbordenpark. Onderhoud, herstelling en vernieuwing van het verkeersbordenpark kan veel efficiënter gepland en opgevolgd worden. Het verkeersbeheer wordt effectiever en omleidingen, wegenwerken en calamiteitenroutes kunnen makkelijker gepland worden. Op termijn zullen ook de gps-routes verbeteren waardoor het rijgedrag verbetert met een sterke verkeersveiligheid als gevolg.”

De wagen die deze week in Tongeren rijdt is een speciale wagen. Op het dak is een fotocamera gemonteerd, draagt het logo CycloMedia en heeft roodwitte strepen en extra knipperlichten. Terwijl de wagen rijdt, worden er 360 graden-foto’s met speciale panoramische camera gemaakt. De camerawagen rijdt op alle verharde niet-gewestwegen.
Eind 2010 zal de databank klaar zijn.

Advertisements