Ooit wordt open stadspark

(Uit "Het Belang van Limburg" van 17 maart 2010) 

Er is nieuw leven voor het in 2007 in ijltempo failliet gegane familiepark Ooit Tongeren. Het Pliniuspark wordt herbestemd tot een gratis, open en gethematiseerd stadspark, ingebed in een groene omgeving. Tegelijk moet dat park een toeristisch vertrekpunt worden om het erfgoed in en rond Tongeren te ontdekken. De centrale rol is niet langer voor de nv Plinius, maar voor de stad Tongeren.

 

Voor die visie heeft de stad op 8 februari 2010 groen licht gekregen van Limburg Sterk Merk. De eerder toegezegde 11 miljoen euro voor een herstart komen daarvoor vrij. Na goedkeuring door de gemeenteraad van 30 maart moet het Brusselse studiebureau Freestone met die visie en dat budget een plan uitwerken voor eind november.

Niet kunstmatig

 

"Geen omheining meer, Plinius is vanaf nu een open project op meer dan een enkele plaats", zegt waarnemend burgemeester Hugo Biets (Open Vld). "Wij willen focussen op ons erfgoed, op het cultuurhistorische. Dat maakt Tongeren net apart. Sinds de mislukking van Ooit Tongeren brengen we niet meer graag een groot verhaal. Als dat mislukt, heb je immers niets meer. En we hebben niet alleen in ons centrum veel erfgoed, maar ook de Tongerse dorpen willen we betrekken in het Pliniusverhaal. Tongeren is niet alleen een Romeinse stad geweest, we hebben hier ook een rijke middeleeuwse geschiedenis. Al die plekken willen we meer zichtbaar maken en aan elkaar clusteren. We vertellen nu dat verhaal op al die historische sites zelf. De beleving ervan is bijgevolg niet kunstmatig."

 

Wat betekent dat concreet? Het 22 hectare grote terrein, dat voor een deel ingevuld werd door Ooit Tongeren, wordt Romeins gethematiseerd, maar moet vooral passen in de omgeving: die van de ooit zeer populaire en te herwaarderen Pliniusbron, het dorp Mulken, de Beukenberg (het oude Romeinse aquaduct) en het landelijke decor zoals dat van het kasteel van Beto. "Dat betekent niet", benadrukt Biets, "dat het overheidsgeld dat naar Ooit Tongeren ging, verloren zijn. De 8,1 miljoen euro Lisom-gelden waren voor de verwerving van de gronden, nutsvoorzieningen en wegenis, de sanering van de vijver en archeologisch onderzoek. Dat geld is niet verloren, dat blijft. Van de 6 miljoen euro die de privé-sector heeft ingebracht, moet het studiebureau bekijken wat nog bruikbaar is." Voorts wordt het park een vertrekpunt voor wandel- en fietscircuits en moet het aansluiten op het fietsroutenetwerk.

 

Colosseum

 

Met zoveel woorden wil men het nog niet zeggen, maar de kans dat de gecontesteerde publiekshal het Colosseum blijft staan, is zeer klein. De stad denkt wel aan een brasserie op de site die in concessie gegeven zou worden. "Als er investeerders zouden zijn voor een hotel of verblijfsaccommodatie, of andere concessies, kan dat bekeken worden, maar het moet wel passen in het algemene plaatje", zegt Johnny Vrancken (sp.a), schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie.

 

Tempel

Welke sites in Groot-Tongeren kunnen zo opgenomen en geherwaardeerd worden in het Pliniusverhaal? De stad denkt aan een fysieke verbinding tussen het Gallo-Romeins Museum en de archeologische kelder onder de basiliek, over de Romeinse muren via het aquaduct van de Beukenberg en zo naar Plinius. De Gallo-Romeinse tempel op dat traject (achter het KTA), in se de belangrijkste Romeinse rest in België, is nu een verzameling onkruid en stenen. Die wil de stad graag herwaarderen en visualiseren. In het algemeen moet het erfgoed in het centrum (zoals archeologische kelder, begijnhof, Moerenpoort, wallen…), maar ook dat van de Tongerse dorpen, met die 10 miljoen euro LSM-geld beter ontsloten worden.Jan BEX

 

9.835.000 euro om te herinvesteren

Technisch verwerft de stad op 31 maart voor 1.050.000 euro de erfpachtrechten van het voormalige Ooit. Dan wordt de akte verleden, is de vereffening van Plinius Vastgoed (de voormalige publiek-private samenwerking) rond en gaat er 1.050.000 euro naar de vereffenaar. Dat geld wordt doorgestort naar de grootste schuldeiser, Fortis. Andere schuldeisers in het privé-verhaal (Strabag, Lisom e.a.) zullen vermoedelijk op hun honger blijven.

Exact 9.835.000 reconversie-euro’s (oorspronkelijk 11 miljoen in een convenant tussen Vlaanderen en provincie Limburg, daarvan is al een miljoen opgegaan aan archeologisch onderzoek en consultancy) wil LSM nu herinvesteren in het nieuwe grote toeristische verhaal van Tongeren. Na veel overleg met LSM keurde het schepencollege op 15 januari 2010 de nieuwe visie goed. Op 8 februari gaf het directiecomité van LSM op zijn beurt groen licht. Zodra de gemeenteraad op 30 maart zijn fiat geeft, kan onderzoeksbureau Freestone het project uitwerken. Het plan moet klaar zijn voor eind november 2010. JBx

 

© 2010 Concentra