Stadsdiensten ook in juli en augustus open op donderdagnamiddagen

Met de drie vakbonden (VSOA, ACV-Lokale Besturen en ACOD) werd door het schepencollege onder voorzitterschap van de burgemeester een akkoord bereikt om vanaf dit jaar tijdens de maanden juli en augustus de stadsdiensten ook op donderdagnamiddagen (tot 18.30 uur) open te houden.

 

Verwacht wordt dat de gemeenteraad dit akkoord volgende week dinsdag eveneens zal goedkeuren.

Advertisements