Stadsbestuur gaat buurthuis Widooie opfrissen

Het buurthuis van Widooie krijgt een volledige opknapbeurt. De werken gaan in augustus van start.

Guy Schiepers, schepen van openbare werken: "‘We trekken ieder jaar een fors bedrag uit om buurthuizen te renoveren. Dit jaar is het buurthuis van Widooie aan de beurt. Het schepencollege keurde zopas het lastenboek goed voor opfrissings- en veiligheidswerken. Er zal gewerkt worden aan de brandveiligheid, het sanitair wordt volledig vernieuwd, er zijn schilderwerken gepland en er komen schuifwanden die een opdeling van de grote zaal mogelijk maken. De werken worden geraamd op 93.000 euro. We plannen de start na het bouwverlof.’

Christiane Thys, schepen van Cultuur: ‘Het buurthuis van Widooie is één van de meest bezette buurthuizen van Tongeren. Er vinden theatervoorstellingen plaats, optredens, feesten en bijeenkomsten van de lokale verenigingen. Het buurtleven en het verenigingsleven is erg belangrijk voor de leefkwaliteit in een dorp. Met de opfrissing van het buurthuis in Widooie willen we de socio-culturele activiteiten en de buurtwerking in Widooie verder versterken.’

Eerste plaats voor Tongeren

In het kader van ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’ (een provinciale actie) adopteerde de stad Tongeren de steenuil. Elke Limburgse gemeente ontving in 2008 een actieplan. Twee jaar later was het tijd voor een evaluatie. Deze werd vorige week voorgesteld.

Patrick Jans, schepen van Milieu: “De stad Tongeren behaalde de eerste plaats op 44 gemeenten en als enige de quotering ‘zeer goed’ op het vlak van communicatie en sensibilisatie. Maar ook op alle andere onderdelen hoorde Tongeren bij de koplopers. Er werden de afgelopen 2 jaren dan ook veel initiatieven genomen rond onze geadopteerde soort, de steenuil.”

Waarnemend burgemeester Hugo Biets: "In 2008 startte het verhaal met een mailcampagne om de steenuil tot vogel van het jaar te verkiezen. De Tongerse bevolking werd opgeroepen om te stemmen voor onze adoptiesoort. Het resultaat was er: onze steenuil werd door Vogelbescherming Vlaanderen uitgeroepen tot vogel van het jaar 2008. Ook nog in 2008 maakten de leerlingen van de Tongerse Kunstacademie kunstwerkjes over de steenuil in hout. Deze actie kreeg uitbreiding en er werd rond de steenuil een kunstwedstrijd voor volwassenen uitgeschreven. En in datzelfde jaar haalden we ook de ambassadeur van Griekenland naar Tongeren in het kader van onze steenuil-campagne."

Patrick Jans, schepen van Milieu: "Ook de Dag van het Park stond volledig in het teken van de steenuil, zo werden er bijvoorbeeld steenuiltjes uitgezet in de vrije natuur door medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. De leerlingen van de viio-Nijverheid maakten nestkastjes, een landbouwer van een voorbeeldboerderij leverde inspanningen op het terrein en nog veel meer andere kleine maar lovenswaardige initiatieven.”

In 2010 werd de steenuilpraline in het leven geroepen. Het ontwerp werd gemaakt door een Tongerse kunstenares en de Tongerse Bakkersbond zorgde voor de uitvoering.

Elektronisch betalen kan vanaf nu bij elke stadsdienst

 

Vanaf nu kan er in elk verkooppunt van de Stad Tongeren elektronisch betaald worden. Eerder was dit al mogelijk in het administratief centrum Praetorium. Nu wordt dit uitgebreid naar alle andere stadsdiensten.

Burgemeester wnd. Hugo Biets: "In het kader van de klantvriendelijkheid bieden wij al onze bezoekers nu de mogelijkheid om elektronisch te betalen. Zeker voor de bezoekers van het containerpark is dit een hele verbetering. U hoeft niet langer cash geld op zak te hebben. De elektronische betaling betekent bovendien een verhoogde veiligheid, er ligt minder cash geld op de werkplek."