Eerste plaats voor Tongeren

In het kader van ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’ (een provinciale actie) adopteerde de stad Tongeren de steenuil. Elke Limburgse gemeente ontving in 2008 een actieplan. Twee jaar later was het tijd voor een evaluatie. Deze werd vorige week voorgesteld.

Patrick Jans, schepen van Milieu: “De stad Tongeren behaalde de eerste plaats op 44 gemeenten en als enige de quotering ‘zeer goed’ op het vlak van communicatie en sensibilisatie. Maar ook op alle andere onderdelen hoorde Tongeren bij de koplopers. Er werden de afgelopen 2 jaren dan ook veel initiatieven genomen rond onze geadopteerde soort, de steenuil.”

Waarnemend burgemeester Hugo Biets: "In 2008 startte het verhaal met een mailcampagne om de steenuil tot vogel van het jaar te verkiezen. De Tongerse bevolking werd opgeroepen om te stemmen voor onze adoptiesoort. Het resultaat was er: onze steenuil werd door Vogelbescherming Vlaanderen uitgeroepen tot vogel van het jaar 2008. Ook nog in 2008 maakten de leerlingen van de Tongerse Kunstacademie kunstwerkjes over de steenuil in hout. Deze actie kreeg uitbreiding en er werd rond de steenuil een kunstwedstrijd voor volwassenen uitgeschreven. En in datzelfde jaar haalden we ook de ambassadeur van Griekenland naar Tongeren in het kader van onze steenuil-campagne."

Patrick Jans, schepen van Milieu: "Ook de Dag van het Park stond volledig in het teken van de steenuil, zo werden er bijvoorbeeld steenuiltjes uitgezet in de vrije natuur door medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. De leerlingen van de viio-Nijverheid maakten nestkastjes, een landbouwer van een voorbeeldboerderij leverde inspanningen op het terrein en nog veel meer andere kleine maar lovenswaardige initiatieven.”

In 2010 werd de steenuilpraline in het leven geroepen. Het ontwerp werd gemaakt door een Tongerse kunstenares en de Tongerse Bakkersbond zorgde voor de uitvoering.