CULTUUR: Jupiterzuil ontdekt te Tongeren

 

foto van jupiterzuil

Het stadsbestuur heeft een foto van de opgegraven Jupiterzuil vrijgegeven. De twee zuiltrommels werden eind vorige week aangetroffen in de ‘zwarte laag’, een donker gekleurde grondlaag waarin gewoonlijk de sporen uit de laat-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen aangetroffen worden.

Een Jupiterzuil was een vrijstaand monument in een Romeins stadscentrum en wordt vooral aangetroffen in Duitsland en in mindere mate in België, Nederland en Frankrijk. De twee zuiltrommels tonen elk het bovenste deel van een godheid. De afgebeelde goden zijn waarschijnlijk Sol, de zonnegod en Juno, de echtgenote van Jupiter.

Bevoegdheden leden schepencollege vanaf 21 juli

Patrick Dewael, burgemeester
·         politie en veiligheidsbeleid
·         brandweer
·         personeel en syndicaal overleg
·         cultuur (met inbegrip van bibliotheek, erfgoed en archief)
·         verkeer
·         parkeerbeleid samen met Schepen Vrancken
·         stadsontwikkeling
·         burgerlijke stand
·         toezicht op het OCMW
·         toezicht op de kerkfabrieken

Johnny Vrancken, schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie
·         ruimtelijke ordening en stedenbouw
·         economie en middenstand
·         sociale economie
·         industrieterreinen (samen met Schepen Schiepers)
·         parkeerbeleid (samen met de Burgemeester)
·         markten en kermissen
·         Europese steunprogramma’s

Christiane Thys, schepen van Toerisme en Onderwijs
·         toerisme
·         onderwijs
·         buitenschoolse kinderopvang (samen met Schepen Stassen)
·         vaderlandslievende verenigingen
·         feestelijkheden
·         dierenwelzijn

Gerard Stassen, schepen van Sport en Jeugd
·         sport
·         jeugd
·         buitenschoolse kinderopvang (samen met schepen Thys)
·         monumenten en archeologie

Julien Boulet, schepen van Bevolking en Wijken
·         bevolking
·         wijken en buurten
·         informatica (met inbegrip van het GIS)
·         kerkhoven
·         gelijke kansen
·         gehandicaptenbeleid
·         gezondheid
·         ontwikkelingsamenwerking
·         preventie

Hugo Biets, schepen van Financiën en Milieu
·         financiën en begroting
·         autonoom stadsbedrijf (met inbegrip van NV Plinius)
·         patrimoniumregie (financieel beheer)
·         milieu en natuur
·         landbouw
·         woonbeleid

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken en Industrie
·         openbare werken met inbegrip van de gebouwen
·         industrieterreinen
·         informatie
·         veiligheid op het werk
·         administratieve vereenvoudiging
·         nutsmaatschappijen
·         toegankelijkheid
·         toezicht op het AZ Vesalius

Johnny Noirhomme, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken
·         welzijnsbeleid
·         gezinsbeleid
·         seniorenbeleid
·         werk en PWA

Schepen

Het is nu definitief: als schepen word ik bevoegd voor begroting, financiën, leefmilieu, landbouw en woonbeleid.