JEKERVALLEI: Werken aan de school van Mal

Vorig jaar in september keurde het schepencollege op voorstel van toenmalig schepen van onderwijs Hugo Biets het bestek goed voor de verbouwing en inrichtingswerken aan de Gemeentelijke Basissschool Mal (lot 3: verhardingen, groenaanleg en afsluitingen). Het perceel waar deze werken dienen uitgevoerd, is echter enkel bereikbaar via drie andere percelen waarvan de stad geen eigenaar is. Met de betrokken eigenaars van deze drie percelen is onlangs een overeenkomst bereikt voor het bekomen van een tijdelijk recht van doorgang (tot einde september 2010). 

Advertisements