Kerkfabriek van Neerrepen gaat pastorie eindelijk afbreken

Het Vlaams Gewest (afdeling Ruimte en Erfgoed) heeft, op vraag van de kerkfabriek van Neerrepen, de nodige vergunning afgeleverd voor de afbraak van de voormalige pastorie. Deze pastorie brandde vele jaren geleden af. De kerkfabriek liet vervolgens na om tijdig een nieuwe vergunning aan te vragen om het gebouw herop te bouwen. Eens die termijn verstreken, kon dat niet meer omdat het gebouw niet in een bouwzone is gelegen.

 

Na lang aandringen bij de kerkfabriek om toch enig initiatief te nemen (de kerkfabriek streek meerdere miljoenen franken op van de brandverzekering) is na zovele jaren eindelijk door de kerkfabriek beslist om het eertijds afgebrande gebouw te slopen.

Advertisements