WIDOOIE: Stad investeert 90.333 euro in buurthuis

Schepen van financiën Hugo Biets: "Het stadsbestuur blijft ook in de dorpen investeren. Zo heeft het schepencollege vorige week de opfrissings- en veiligheidswerken aan het buurthuis (voorheen parochiezaal) te Widooie gegund."

Het gaat om drie werken:

(1) ruwbouw en afwerking: werken toegewezen aan Bollaers Patrick, Heurstraat 93 te Tongeren voor 58.195,19 euro btw inbegrepen;

(2) sanitair en verwarming: werken teogewezen aan Digneffe bvba, Nieuwe steenweg 86 te Tongeren voor 21.746,12 euro btw inbegrepen

(3) schilderwerken: werken toegewezen aan Gregoire en zn nv, Tomstraat 67 te Tongeren voor 10.392,27 euro btw inbegrepen.

Advertisements