DORPEN: Stad koopt 50 rustbanken

Het schepencollege heeft het bestek goedgekeurd voor de aankoop van 50 zitbanken. De aankoopprijs wordt geraamd op 43.862,50 euro, btw inbegrepen. Vier firma’s worden geraadpleegd om een prijsofferte te doen. Het nodige geld is voorzien in de stadsbegroting 2010.

 

Het gaat om twee verschillende types. De ene helft (25) moet passen in het kader van landelijke dorpskernen en bijzondere plaatsen zoals pleinen, kerkhoven endiesmeer. De andere helft (eveneens 25) dient te passen in het kader van een groene omgeving en in buitengebieden tussen velden, bossen en wandelpaden.

Tongeren krijgt olympisch openluchtzwembad

Tongeren bouwt een nieuw zwembad aan Plinius. Het wordt een openluchtbad met olympische afmetingen. Geraamde kostprijs: 2,5 miljoen euro. Ook het Pliniuspark krijgt een facelift met een nieuw brongebouw en een wandel- en fietscafé. De oudste stad van het land slaat de donkere bladzijde van Ooit Tongeren definitief om.

MILIEU: Tongeren stimuleert duurzaam bouwen

 

"De stad Tongeren, de stad Bilzen en de gemeente Riemst organiseren twee infoavonden over duurzaam bouwen", aldus schepen van milieu Hugo Biets.

1) "Wat is duurzaam bouwen?"
Tijdens deze infosessie maakt u in 10 stappen kennis met de principes van Duurzaam Bouwen.
* Waar? Wanneer? Donderdag 30 september om 19u30, CC De Kimpel te Bilzen

2) "Energiezuinig verwarmen"
Door goede isolatie en gecontroleerde ventilatie beperkt u de warmtebehoefte in een woning. De volgende stap is een energiezuinig verwarmingssysteem. We gaan eerst na welke energiebronnen in aanmerking komen voor woningverwarming. Daarna belichten we het belang van een correcte bepaling van de warmtebehoefte. Vervolgens worden zowel centrale als decentrale verwarming (hout-, speksteen en tegel-, pellet- en gasgevelkachels) toegelicht en bekijken we welke systemen geschikt zijn voor nieuwe en bestaande woningen.
* Waar? Wanneer? Donderdag 28 oktober om 19u30, stadhuis te Tongeren.

Negatief advies voor herinrichting kruispunt ring/Stationslaan/Jaminestraat

 

Het schepencollege heeft vrijdag een negatief advies uitgebracht bij de plannen van Wegen en Verkeer Vlaanderen om het kruispunt ring/Stationslaan/Jaminéstraat her in te richten. Reden hiervoor is het uitblijven van een beslissing over de indringingsweg en een gebrek aan aandacht voor een veilig fietsverkeer.

Patrick Dewael, burgemeester, bevoegd voor mobiliteit: ‘Om de mobiliteitsproblemen in de binnenstad structureel te kunnen aanpakken, is de aanleg van de zuidoostelijke indringingsweg essentieel. De herinrichting van het kruispunt ring/Stationslaan kan niet los staan van een breder mobiliteitsplan.’

‘Bovendien werd in het voorstel van AWV Limburg geen rekening gehouden met de veiligheid van de fietser. Ondermeer daarom adviseerde ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) negatief’, vult schepen van Ruimtelijke ordening Johnny Vrancken aan.

De stad Tongeren pleit al jaren voor de zuidoostelijke indringingsweg. Deze verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Overhaamlaan moet het doorgaand uit het centrum houden. Dit komt ten goede van de leefbaarheid van de historische binnenstad. Tegelijkertijd is dit belangrijk voor de ontsluiting van de industriezone Overhaam en de handelszaken aan de Luikersteenweg. Aansluitend hierbij wordt dan ook de Overhaamlaan, de Luikersteenweg en de Wallen (w.o. ook het kruispunt ring/Stationslaan) heraangelegd.

‘Wij vragen van de bevoegde minister een spoedige beslissing in het dossier van de indringingsweg. Enkel op die manier kunnen wij het mobiliteitsprobleem in onze binnenstad fundamenteel oplossen’, aldus Patrick Dewael.

MILIEU: Massa volk op Dag van het Park te Rutten

Zondag mocht ik als schepen van milieu meer dan duizend bezoekers verwelkomen op de jaarlijkse "Dag van het Park" die ditmaal plaatsvond in het schitterende kasteelpark van Hamal (Rutten).

De 800 personen die het eerst toekwamen werden vergast op een "steenuil-praline". De steenuil is door de stad Tongeren geadopteerd in het kader van de actie waarbij ieder van de 44 Limburgse gemeenten een bedreigde soort (plant of dier) heeft geadopteerd. Onder grote belangstelling werden zondagnamiddag te Rutten door het "Natuurhulpcentrum Opglabbeek" tien jonge steenuiltjes vrijgelaten.

En daarnaast waren er infostandjes van een aantal verenigingen, geleide wandelingen door het unieke kasteelpark, muziek en natuurlijk het klassieke natje en droogje.

VREREN: Nieuw parochiaal centrum is open

Vrijdag 17 september vond in aanwezigheid van ondermeer burgemeester Patrick Dewael, schepen Christiane Thys en gemeenteraadslid Patrick Jans te Vreren de opening plaats van het nieuwe parochiaal centrum "Feria", waarbij ik – namens het Tongerse stadsbestuur – het woord mocht voeren.

Even voordien had ook de plechtige inhuldiging plaatsgevonden van de volledig gerestaureerde OLV-kapel langs de Luikersteenweg.

Oprechte felicitaties aan de kerkraad van Vreren!