DORPEN: Stad koopt 50 rustbanken

Het schepencollege heeft het bestek goedgekeurd voor de aankoop van 50 zitbanken. De aankoopprijs wordt geraamd op 43.862,50 euro, btw inbegrepen. Vier firma’s worden geraadpleegd om een prijsofferte te doen. Het nodige geld is voorzien in de stadsbegroting 2010.

 

Het gaat om twee verschillende types. De ene helft (25) moet passen in het kader van landelijke dorpskernen en bijzondere plaatsen zoals pleinen, kerkhoven endiesmeer. De andere helft (eveneens 25) dient te passen in het kader van een groene omgeving en in buitengebieden tussen velden, bossen en wandelpaden.

Advertisements