MILIEU: Rijdend infoloket over isoleren komt naar Tongeren

De energiecampagne ‘Limburg isoleert’ loopt nog tot eind 2011. Vanaf 25 oktober tot en met 8 november kom je de campagnemedewerkers zeker tegen op de Limburgse markten. Aan het rijdend infoloket krijg je meer informatie over de voordelen van isoleren en over de premies en subsidies.

Schepen van milieu Hugo Biets: "Op donderdag 4 november zal dit rijdend infoloket aanwezig zijn op de Tongerse markt. Je krijgt er info over de campagne, adviezen over isoleren en duurzaam bouwen. En bop krijg je nog een leuk extraatje aangeboden."

WOONBELEID: 262.926 euro subsidie voor Tongeren en Herstappe

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche heeft opnieuw 3,8 miljoen euro vrijgemaakt om het lokale woonbeleid in Vlaanderen te versterken. Daarvan gaat 262.926 euro naar “Wonen langs de Heirbanen” waarin de stad Tongeren en de gemeente Herstappe de krachten bundelen. ‘Dankzij dit project kunnen we in onze gemeente en in onze regio werken aan een duidelijke beleidsvisie rond Wonen’, zegt schepen van ruimtelijke ordening Johnny Vrancken (sp.a). ‘Aandacht voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen staat daarbij centraal”, voegt schepen van woonbeleid Hugo Biets (Open Vld) eraan toe.

Als Vlaams minister van Wonen heeft Freya Van den Bossche de ambitie om elke Vlaming een degelijke en betaalbare woning te garanderen. Omdat de gemeenten daar een cruciale rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld door slechte woonomstandigheden op het terrein aan te pakken of door mensen aan een goede woning te helpen, wil Van den Bossche lokale overheden die zelf een krachtdadig woonbeleid uitstippelen ondersteunen. Gemeenten zijn vaak te klein om zo’n beleid op eigen houtje uit te tekenen, en daarom subsidieert de Vlaamse regering projecten waarin gemeenten de krachten bundelen.

Deze week heeft de minister opnieuw een subsidie toegekend aan elf intergemeentelijke samenwerkingsprojecten, voor een totaal bedrag van 3,8 miljoen euro.

“In onze regio is er 262.926 euro voorzien voor de Interlokale Vereniging WiTH – Wonen Langs de Heirbanen”, zegt Johnny Vrancken. “In dat project hebben de stad Tongeren en Herstappe afgesproken om samen een aantal concrete stappen te zetten die moeten leiden tot een sterker lokaal woonbeleid.”

“WiTH staat voor Wonen in Tongeren/Herstappe”, verduidelijkt Hugo Biets. “Gemeenten die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen stappen, engageren zich ertoe om een aantal doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid te realiseren.”

Zo moeten ze een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen ontwikkelen. Daarnaast organiseren ze het lokale woonoverleg, tussen bijvoorbeeld bewonersgroepen en sociale huisvestingsmaatschappijen, en bouwen ze een klantgerichte dienstverlening voor de burger uit, bijvoorbeeld via duidelijke informatieverstrekking. Ten slotte nemen de betrokken gemeenten ook initiatieven die de kwaliteit van het woonpatrimonium moeten verbeteren. Nieuwe projecten zullen in de toekomst ook actie moeten ondernemen rond betaalbaar wonen, en zullen worden aangemoedigd om ook rond onder meer energiebesparing te werken.

Met de nieuwe projecten die zijn goedgekeurd, hebben in totaal al 193 van de 308 Vlaamse gemeenten zich achter de doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid geschaard. “Het is heel belangrijk dat we op steeds meer gemeenten kunnen rekenen om samen te werken rond goed en betaalbaar wonen”, zegt Freya Van den Bossche. “Uiteindelijk is het de bedoeling om dergelijke projecten overal in Vlaanderen uit te bouwen.”

MILIEU: Energiejacht is geopend te Tongeren

Schepen van milieu Hugo Biets: "De nieuwe energiecampagne ‘Energiejacht’ wil gezinnen ertoe aanzetten op jacht te gaan naar de energievreters in hun woning. Bijgestaan door een ‘jachtmeester’ zullen ze met eenvoudige ingrepen hun energierekening naar beneden proberen te krijgen. Er wordt gejaagd op zowel groot wild (een niet-geïsoleerd dak, een verouderde verwarmingsketel,…) als klein wild (energievretende lampen, te hoge stand thermostaat,…)."
Men kan individueel deelnemen of in groep. Individuele deelnemers en deelnemers in groep kunnen  zich registreren op de website http://www.energiejacht.be. Het jachtseizoen loopt tot 31 maart 2011. Ook na die datum kan iedereen nog terecht op de website om zijn gebruik te monitoren of voor informatie of tips.

Schepen Biets: "Wie goed jaagt, regelmatig zijn meterstanden noteert en deelneemt aan de groepscampagne, kan sparen voor een exclusieve ecologische badjas en kan deelnemen aan de samenaankoop van groene stroom. Tevens voorziet de gemeente een leuke tussentijdse activiteit. Mis deze niet en kom naar het lokale info- en startmoment op donderdag 25 november om 19u30 in de Ambiorixzaal van het Praetorium, Maastrichterstraat 10 te Tongeren."

Meer info:     Milieudienst stad Tongeren, Nathalie Noens, tel. 012 39 01 80 of 
                     e-mail: nathalie.noens@stadtongeren.be
                     Energiejacht Limburg, Anna Arampatzis, tel. 011 22 50 73 of
                     e-mail: anna.arampatzis@bblv.be

JEKERVALLEI: Scholen van Mal en Nerem krijgen nieuwe ramen en deuren

 

Het schepencollege heeft zopas beslist om de ramen en deuren van de school in Mal te vervangen. Ook in de school van Nerem worden enkele nieuwe ramen en deuren geplaatst.

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken: “De schoolgebouwen van Mal en Nerem hebben nog geen dubbele beglazing en voldoen niet aan onze normen van rationeel energieverbruik. Het schepencollege stelde vrijdag de firma Arcon nv aan om deuren en ramen in Mal en Nerem te vervangen. Dit zal de energiefactuur zeker te goede komen. Kostprijs van de werken 32.000 euro (Mal) en 5.500 euro (Nerem).”

Christiane Thys, schepen van Onderwijs: "Wij hechten veel belang aan onderwijs in eigen buurt. De leerlingenaantallen in de Tongerse gemeentelijke basisscholen stijgen jaarlijks. Het stadsbestuur wil daarom ook blijvend investeren in zijn onderwijs en streeft ernaar om van alle schoolgebouwen functionele en prettige leerplekken te maken. De vernieuwingen in de scholen van Mal en Nerem zullen zeker hiertoe bijdragen.”

JEKERVALLEI: Nieuwe stoepen voor Widooierlinde en Grootmeersstraat

 

Het schepencollege besliste vrijdag dat er in de Widooierlinde (Widooie) en in de Grootmeersstraat (Mal) nieuwe stoepen gelegd worden. De aanleg van de nieuwe stoepen sluit aan op de werken die nodig zijn om de bovengrondse leidingen van elektriciteit en teledistributie ondergronds te leggen. Gelijktijdig wordt ook de openbare verlichting vernieuwd.

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken: “Het stadsbestuur investeert jaarlijks fors in openbare werken. Telkens er bovengrondse leidingen ondergronds gelegd worden, doen wij ook een inspanning om de omgeving op te smukken. Stoepen en wegdek worden telkens vernieuwd of verbeterd."

MILIEU: Stad plaatst 30 bladkorven

In 2007 en 2008 werden er in Tongeren bladkorven geplaatst. Het ging toen om vijf korven die geplaatst werden in de wijk Hubensbeemden. Bladkorven zijn bedoeld om de bewoners van een straat of wijk toe te laten zelf de gevallen bladeren van bomen op het openbaar domein in een bladkorf te dumpen. De stad zorgt voor het regelmatig ledigen van de bladkorven. Op die wijze helpen de bewoners zelf vrijwillig mee aan het verbeteren van comfort en uitzicht van hun straat of wijk.

Schepen van milieu Hugo Biets : “De wijk Hubensbeemden betrof een proefproject. De ervaring daarmee was echter zodanig positief dat we besloten hebben om in 2009 het aantal bladkorven te verhogen tot 25 en in dit jaar tot 30. Er komen ditmaal vier bladkorven in de wijk Hubensbeemden, acht in de wijk Sint-Antoniusveld (Achter de Statie), zes in de wijk van de nieuwe Paspoel, zes in de wijk Binnenveldje te Koninksem, drie in de wijk Kleinveld te Vreren, één in de wijk Broedergaarde en twee in de dreef tussen de Bilzersteenweg en de Riksingenstraat. Wij rekenen ook ditmaal uiteraard op het engagement van een aantal bewoners in deze woonwijken.”

MILIEU: Tweedaagse BouwTeamcursus in Tongeren

Schepen van milieu Hugo Biets gaf deze morgen in het Provinciaal Gallo Romeins Museum het startsein voor de tweedaagse BouwTeamcursus. "Samen met stad Bilzen, de stad Borgloon, de gemeente Voeren, de gemeente Riemst, Steunpunt Dubolimburg en Infrax willen we mensen helpen om hun (ver)bouwprojecten energiezuinig en duurzamer te organiseren. Daarom deze tweedaagse BouwTeamcursus. Het BouwTeam garandeert een praktische kijk op isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie, waterbesparing en gezonde materialen. De BouwTeamcursus is vandaag en vervolgt volgende zaterdag 23 oktober, ook dan in het Proivnciaal Gallo Romeins Museum te Tongeren."

MILIEU: Vanavond 16 oktober Tongeren by Night

Schepen van milieu Hugo Biets: "Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseren we vindt voor de 15e maal de Nacht van de Duisternis plaats, een campagne die gemeenten wil overtuigen om rationeel om te springen met openbare verlichting en om lichthinder zoveel mogelijk te beperken. Op deze avond wordt de openbare verlichting in het stadscentrum en de klemtoonverlichting van de wallen en de Basiliek gedoofd van 20 tot 22.30 uur."

 

De stad Tongeren organiseert dezelfde avond ook een begeleide sterrenkijkwandeling in het Tongerse stadscentrum. Vertrek om 20 uur stipt aan de Begijnhofkerk en na afloop een drankje. Bij slecht weer wordt een vervangprogramma voorzien.