WOONBELEID: 262.926 euro subsidie voor Tongeren en Herstappe

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche heeft opnieuw 3,8 miljoen euro vrijgemaakt om het lokale woonbeleid in Vlaanderen te versterken. Daarvan gaat 262.926 euro naar “Wonen langs de Heirbanen” waarin de stad Tongeren en de gemeente Herstappe de krachten bundelen. ‘Dankzij dit project kunnen we in onze gemeente en in onze regio werken aan een duidelijke beleidsvisie rond Wonen’, zegt schepen van ruimtelijke ordening Johnny Vrancken (sp.a). ‘Aandacht voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen staat daarbij centraal”, voegt schepen van woonbeleid Hugo Biets (Open Vld) eraan toe.

Als Vlaams minister van Wonen heeft Freya Van den Bossche de ambitie om elke Vlaming een degelijke en betaalbare woning te garanderen. Omdat de gemeenten daar een cruciale rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld door slechte woonomstandigheden op het terrein aan te pakken of door mensen aan een goede woning te helpen, wil Van den Bossche lokale overheden die zelf een krachtdadig woonbeleid uitstippelen ondersteunen. Gemeenten zijn vaak te klein om zo’n beleid op eigen houtje uit te tekenen, en daarom subsidieert de Vlaamse regering projecten waarin gemeenten de krachten bundelen.

Deze week heeft de minister opnieuw een subsidie toegekend aan elf intergemeentelijke samenwerkingsprojecten, voor een totaal bedrag van 3,8 miljoen euro.

“In onze regio is er 262.926 euro voorzien voor de Interlokale Vereniging WiTH – Wonen Langs de Heirbanen”, zegt Johnny Vrancken. “In dat project hebben de stad Tongeren en Herstappe afgesproken om samen een aantal concrete stappen te zetten die moeten leiden tot een sterker lokaal woonbeleid.”

“WiTH staat voor Wonen in Tongeren/Herstappe”, verduidelijkt Hugo Biets. “Gemeenten die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen stappen, engageren zich ertoe om een aantal doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid te realiseren.”

Zo moeten ze een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen ontwikkelen. Daarnaast organiseren ze het lokale woonoverleg, tussen bijvoorbeeld bewonersgroepen en sociale huisvestingsmaatschappijen, en bouwen ze een klantgerichte dienstverlening voor de burger uit, bijvoorbeeld via duidelijke informatieverstrekking. Ten slotte nemen de betrokken gemeenten ook initiatieven die de kwaliteit van het woonpatrimonium moeten verbeteren. Nieuwe projecten zullen in de toekomst ook actie moeten ondernemen rond betaalbaar wonen, en zullen worden aangemoedigd om ook rond onder meer energiebesparing te werken.

Met de nieuwe projecten die zijn goedgekeurd, hebben in totaal al 193 van de 308 Vlaamse gemeenten zich achter de doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid geschaard. “Het is heel belangrijk dat we op steeds meer gemeenten kunnen rekenen om samen te werken rond goed en betaalbaar wonen”, zegt Freya Van den Bossche. “Uiteindelijk is het de bedoeling om dergelijke projecten overal in Vlaanderen uit te bouwen.”

Advertisements