MILIEU: Milieugezondheidsenquete in Tongeren

De stad Tongeren doet mee aan de milieu gezondheidsenquête die de provincie Limburg organiseert. In de loop van 2011 zullen 500 Tongenaren een vragenlijst in de bus krijgen.

 

Hugo Biets, schepen van milieu: "De vragenlijst peilt uitgebreid naar de milieuhinder die de Tongenaren vandaag in hun onmiddellijke omgeving ervaren. Het gaat over milieuhinder in de breedst mogelijk zin: hinder door bepaalde economische activiteiten, geurhinder door sluikstoken of geluidsoverlast van verkeer. De enquête polst ook naar de gezondheidstoestand van de inwoners. Zijn er in de buurt hinderlijke factoren die een negatieve invloed hebben op de gezondheid?"

 

"Het succes van de enquête staat of valt met de respons : hoe meer mensen de vragenlijst invullen en terugsturen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. We zullen het exacte tijdstip waarop de enquête verstuurd wordt, later nog meedelen", aldus Hugo Biets.

Advertisements