Limburg scoort beter dan Vlaanderen op vlak van riolering

Tegen 2015 dient het afvalwater van elk huishouden ofwel individueel ofwel collectief gezuiverd te worden. Volgens een artikel in Knack 26, 6 oktober 2010 is 25 à 30 % van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op het rioleringsnet. Naar aanleiding van dit artikel vroeg Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de cijfers op van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Uit deze cijfers zijn opvallende vaststellingen te halen :

– In tegenstelling tot de cijfers in gans Vlaanderen heeft de provincie Limburg een goed rapport want slechts 10,5% van de gezinnen in de provincie Limburg zijn niet aangesloten op het rioleringsnet. Hierbij moet dan ook nog eens rekening gehouden worden dat Limburg een landelijke provincie is en 100% ontsluiting nooit mogelijk is. Limburg scoort dus goed!

– In Limburg zal het nog beter worden want er staan voor 198 miljoen euro werken gepland voor de komende jaren.

Advertisements