MILIEU: In maart weer inzamelactie van zwerfvuil

 

Op voorstel van schepen Biets heeft het schepencollege vrijdag beslist om ook in 2011 deel te nemen aan de zwerfvuilactie "Straat.net". De actie zal in 2011 plaatsvinden op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart. Tongerse verenigingen of scholen die meedoen krijgen 15 euro per opgeruimde kilometer.

Advertisements