PROVINCIERAAD: Hoeveel niet verkozen politieke overheden zijn er tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest?

Mijnheer de gouverneur
Geachte deputatie

De voorbije maanden was er meermaals sprake van meer dan 500 intermediaire (intercommunale,bovengemeentelijke, gedeconcentreerde) instanties in het Vlaamse Gewest.

Beschikt de Provincie over een lijst van deze instanties in Limburg?
Beschikt de Provincie over informatie omtrent het werkgebied of het ambtsgebied binnen Limburg van ieder van deze instellingen?

In voorkomend geval ontving ik graag deze informatie.

Met oprechte groeten

Hugo Biets
provincieraadslid

Advertisements