PROVINCIERAAD: Hoeveel ton CO2 is te wijten aan de pendelarbeid van Limburgers naar hun arbeidsplaats buiten Limburg?

Geachte gouverneur
Geachte deputatie

De inspanningen van met name gedeputeerde van milieu Frank Smeets inzake het maximaal terugdringen van de CO2-uitstoot zijn genoegzaam bekend.

Ook het transport zorgt voor een belangrijk aandeel in de totale netto CO2-uitstoot, die per Limburger neerkomt op gemiddeld 11,1 ton per jaar.

Een gedeelte van de CO2-uitstoot die te maken heeft met transport, is ongetwijfeld te wijten aan personenvervoer ten gevolge van de nog altijd omvangrijke pendelarbeid van vele Limburgers naar arbeidsplaatsen buiten Limburg.

Graag vernam ik, eventueel bij benadering, de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid CO2-uitstoot die dient toegeschreven te worden aan deze pendelarbeid van Limburgers naar hun arbeidsplaats buiten de provincie.

Oprechte groeten

Hugo Biets
Provincieraadslid