PROVINCIERAAD: Zijn de inkomens van de Limburgers hoger of lager dan die van de Vlamingen, de Brusselaars of de Walen?

 

Geachte gouverneur
Geachte deputatie

Onlangs verscheen in vele media het bericht dat het gemiddelde inkomen in het Vlaamse Gewest 17 % hoger is dan in het Waalse Gewest en 11 % hoger dan in het Brussels Hoofdstelijk Gewest. Dit blijkt volgens dat bericht uit de "Regionale Rekeningen 2008-2009".

Graag vernam ik of u beschikt over inlichtingen, of deze kan inwinnen, met betrekking tot
-enerzijds het gemiddelde inkomen in Limburg in dezelfde periode;
-anderzijds het gemiddelde inkomen in ieder van de tien provincies in dezelfde periode.

Wil mij in voorkomend geval deze informatie meedelen.

Oprechte groeten
Hugo Biets
Provincieraadslid

Advertisements