MILIEU: Dorpsraad Lauw en KWB St-Lutgart winnen stedelijke milieuprijs

 

Stedelijke milieuprijs uitgereikt

Vorige week vond de uitreiking plaats van jaarlijkse milieuprijs van de Stad Tongeren door schepen van milieu Hugo Biets. De hoofdprijs ging naar twee verenigingen: de Dorpsraad van Lauw en naar de KWB St-Lutgart. Beide zamelden het hele jaar 2010 het zwerfvuil in in hun wijk. Zij ontvingen ieder een cheque van 250 euro, een oorkonde en steenuilpralines. 

 

Verder waren er prijzen voor vier andere laureaten: de vrije kleuterschool ‘t Reepje van Overrepen (MOS-logo 1), de vrije kleuterschool Evermaruske van Rutten (MOS-logo 2), de heer Willy Vrancken (inzamelen zwerfvuil in zijn straat) en de Freinet-basisschool van het gemeenschapsonderwijs (MOS-logo 3).

 

De heer Robert Christiaens (zie foto) werd door schepen Biets gehuldigd voor meer dan vijftig jaar inzet voor de natuur en het milieu in Tongeren. (Foto Patrice Goffin)

MILIEU: Geen zwerfvuil in mijn school

Schepen van milieu Hugo Biets: "Gelet op de noodzaak tot het  sensibiliseren van de schoolgaande jeugd met betrekking tot het probleem van zwerfvuil alsook om een propere school en schoolomgeving te stimuleren worden er aan alle Tongerse 16 basis- en 9 secundaire scholen afvaltangen en afvalzakhouders gratis aangeboden. Per speelplaats werden telkens 3 stuks voorzien.

 

De school engageert zich om regelmatig (via planning) de speelplaats en de omgeving van de school door de leerlingen te laten opruimen. Verder moeten de scholen tijdens het schooljaar de problematiek van het zwerfvuil in de klassen onder de aandacht brengen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief van het stadsbestuur, met steun van Limburg.net, er zeker zal toe bijdragen in de strijd tegen het zwerfvuil."

MILIEU: Subsidie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing

Hugo Biets, schepen van milieu: "De stad Tongeren geeft met ingang van 1 februari 2011 een éénmalige premie van 7,50 euro per m² (met een maximum van 130 euro) bij bestaande woningen voor het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing.

 

De premie wordt verhoogd tot 10 euro per m² (met een maximum van 170 euro) indien voor het schrijnwerk van de ramen gebruik gemaakt wordt van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en voorzien van een FSC-label of gelijkwaardig waarborgsysteem."

MILIEU: Energiezuinig renoveren wordt voor iedereen betaalbaar

Investeer in een energiezuinige woning: het is goed voor het milieu, u bespaart in de portemonnee en uw woning wordt comfortabeler. De investering wordt volledig begeleid door energie-adviseurs. Indien nodig komen ze in huis kijken wat er best gebeurt. Ze vergelijken de offertes en zoeken de beste oplossing voor de beste prijs. Eventueel komen ze achteraf de werken controleren. En ze helpen met het aanvragen van alle premies. Kredietmaatschappij SJK De Woonconsulent beheert de lening. Duwolim is een sociale, niet-commerciële organisatie die samenwerkt met de OCMW’s.

Meer info: http://www.duwolim.be

PROVINCIE: Hugo Biets wil bij provincieraadsverkiezingen een enkel kieskanton voor heel Haspengouw

Momenteel telt Limburg dertien kieskantons voor de provincieraadsverkiezingen.

De huidige Vlaamse regering wil dit aantal verminderen en stelt acht kieskantons voor.

Zuid-Limburg, dat nu vier kieskantons telt, zou in dat Vlaamse voorstel nog twee kieskantons tellen:
-enerzijds het kanton Tongeren dat zou gevormd worden door het samenvoegen van de huidige kantons Tongeren-Riemst-Voeren en Bilzen;
-anderzijds het kanton Sint-Truiden dat zou gevormd worden door het samenvoegen van de huidige kantons Borgloon, Sint-Truiden en Herk-de-Stad. De gemeente Heers zou in dat voorstel dus in eenzelfde kieskanton terecht komen als de gemeente Lummen…

Indien de Vlaamse regering een democratisch verkozen Limburgs provinciebestuur wil handhaven, en daarbij een herindeling van de huidige kieskantons noodzakelijk acht, lijkt het mij het meest aangewezen om Limburg voor die provincieraadsverkiezingen herin te delen op basis van de vijf meest natuurlijke en meest logische regio’s:

1) Haspengouw (de huidige kantons Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren);
2) Maasland (de huidige kantons Maaseik en Maasmechelen);
3) Kempen (de huidige kantons Bree, Neerpelt en Peer);
4) West-Limburg (de huidige kantons Beringen en Herk-de-Stad);
5) Midden-Limburg (de huidige kantons Genk en Hasselt).

Hugo Biets, provincieraadslid

MILIEU: Gratis huisvuilzakken voor mensen met bescheiden inkomen

 

Schepen van financiën en milieu Hugo Biets : “Ook dit jaar worden twintig huisvuilzakken van het formaat 60 liter per zak of 20 huisvuilzakken van het formaat van 30 liter gratis bedeeld aan volgende gezinnen :

– de zogenaamde W.I.G.W.’s, voor zover zij het bewijs leveren aan de hand van een attest van het ziekenfonds dat zij op het ogenblik van de aanvraag genieten van de voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg;

– de gezinshoofden die op het ogenblik van de aanvraag genieten van de toekenning van het leefloon of het equivalent steuntrekkers;

– de personen die als gezinshoofd ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad en die op het ogenblik van de aanvraag een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en die dit d.m.v. een attest van de R.V.P. kunnen aantonen.

Deze categorieën mogen wel niet gecumuleerd worden. U kunt deze dagelijks komen afhalen tijdens de openingsuren aan het loket van de financiële dienst, A.C. Praetorium, Maastrichterstraat 10 te Tongeren.”

 

18 januari 2011 – Hugo Biets

FINANCIEN: Alweer 987.723 euro voor stoepen en betonwegen

Het schepencollege keurde vrijdag 14 januari de eindafrekeningen vast van de werken aan stoepen enerzijds en aan betonwegen anderzijds die zijn gerealiseerd met geld uit de begroting van het jaar 2008. Het gaat om 494.882,11 euro voor verbeteringswerken aan stoepen en om 492.841,64 euro voor verbeteringswerken aan betonwegen.

En toch zijn er die u proberen wijs te maken dat dit stadsbestuur enkel oog zou hebben voor "prestige-projecten"…

TONGERSE DORPEN: Start erosiewerken in Vreren

De stad Tongeren voert werken uit om de bodemerosie te bestrijden. De plaatsen waar de inwoners het meeste hinder ondervinden bij zware regenbuien komen eerst aan de beurt. In de eerste helft van dit jaar worden in Vreren werken uitgevoerd.

Guy Schiepers, schepen van openbare werken: ‘In de voorbije maanden werden werken uitgevoerd in Diets-Heur en in Nerem. Nu Vreren nog, dan zijn we rond met de gebieden waar onze inwoners het meeste hinder ondervinden. De erosiebestrijdingswerken moeten de modderlast op de wegen en in woningen inperken. Op de velden en weiden worden dammen, grasbuffers en poelen aangelegd. Het schepencollege heeft de werken in Vreren zopas toegewezen aan aannemer Quintelier uit Dendermonde. De kostprijs bedraagt 123.000 euro.‘