TONGERSE DORPEN: Start erosiewerken in Vreren

De stad Tongeren voert werken uit om de bodemerosie te bestrijden. De plaatsen waar de inwoners het meeste hinder ondervinden bij zware regenbuien komen eerst aan de beurt. In de eerste helft van dit jaar worden in Vreren werken uitgevoerd.

Guy Schiepers, schepen van openbare werken: ‘In de voorbije maanden werden werken uitgevoerd in Diets-Heur en in Nerem. Nu Vreren nog, dan zijn we rond met de gebieden waar onze inwoners het meeste hinder ondervinden. De erosiebestrijdingswerken moeten de modderlast op de wegen en in woningen inperken. Op de velden en weiden worden dammen, grasbuffers en poelen aangelegd. Het schepencollege heeft de werken in Vreren zopas toegewezen aan aannemer Quintelier uit Dendermonde. De kostprijs bedraagt 123.000 euro.‘