MILIEU: Gratis huisvuilzakken voor mensen met bescheiden inkomen

 

Schepen van financiën en milieu Hugo Biets : “Ook dit jaar worden twintig huisvuilzakken van het formaat 60 liter per zak of 20 huisvuilzakken van het formaat van 30 liter gratis bedeeld aan volgende gezinnen :

– de zogenaamde W.I.G.W.’s, voor zover zij het bewijs leveren aan de hand van een attest van het ziekenfonds dat zij op het ogenblik van de aanvraag genieten van de voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg;

– de gezinshoofden die op het ogenblik van de aanvraag genieten van de toekenning van het leefloon of het equivalent steuntrekkers;

– de personen die als gezinshoofd ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad en die op het ogenblik van de aanvraag een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en die dit d.m.v. een attest van de R.V.P. kunnen aantonen.

Deze categorieën mogen wel niet gecumuleerd worden. U kunt deze dagelijks komen afhalen tijdens de openingsuren aan het loket van de financiële dienst, A.C. Praetorium, Maastrichterstraat 10 te Tongeren.”

 

18 januari 2011 – Hugo Biets

Advertisements