MILIEU: Geen zwerfvuil in mijn school

Schepen van milieu Hugo Biets: "Gelet op de noodzaak tot het  sensibiliseren van de schoolgaande jeugd met betrekking tot het probleem van zwerfvuil alsook om een propere school en schoolomgeving te stimuleren worden er aan alle Tongerse 16 basis- en 9 secundaire scholen afvaltangen en afvalzakhouders gratis aangeboden. Per speelplaats werden telkens 3 stuks voorzien.

 

De school engageert zich om regelmatig (via planning) de speelplaats en de omgeving van de school door de leerlingen te laten opruimen. Verder moeten de scholen tijdens het schooljaar de problematiek van het zwerfvuil in de klassen onder de aandacht brengen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief van het stadsbestuur, met steun van Limburg.net, er zeker zal toe bijdragen in de strijd tegen het zwerfvuil."