LANDBOUW: Gezocht !

Het Leaderproject  Educatief Haspengouw wil dat kinderen van de lagere school jaarlijks een bezoek brengen aan land- of tuinbouwbedrijven in hun nabije omgeving.

 

Schepen van Landbouw Hugo Biets: "Daarom zijn we in Tongeren op zoek naar zoveel mogelijke plaatselijke land- en tuinbouwbedrijven. Want onbekend is onbemind. En jong geleerd is oud gedaan. Misschien ontvangt uw bedrijf al groepen leerlingen ? Of deed u dit en is het verwaterd ?  Of weet u niet goed hoe u het moet aanpakken ?  Geen nood: u krijgt tips over hoe u een klas het beste rondleidt op het  bedrijf."

Interesse ? Laat het ons weten voor 20 maart 2011: linda.lousbergh@stadtongeren.be – tel. 012/39 02 03.

MILIEU: Nu al 459 deelnemers voor opruimactie zwerfvuil

 

Men kan nog tot 5 maart inschrijven. Maar vandaag (28 februari) zijn er al 459 deelnemers ingeschreven om op vrijdag 18 maart of zaterdag 19 maart zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen langs zoveel mogelijk Tongerse straten.

 

Hugo Biets, schepen van milieu: "Die 459 deelnemers hebben zich geëngageerd om alvast 245,5 kilometers op te ruimen, en dat enerzijds in de stadswijken De Locht/Groenstraat, Mulken, Nieuw-Tongeren, Paspoel, Luikerpoort, Ringlaan en Sint-Lutgart en anderzijds in de deelgemeenten Berg, Diets-Heur, Ketsingen, Koninksem (wijk), Lauw, Mal, Neerrepen, Nerem, Overrepen, Piringen, Rutten, ‘s Herenelderen en Vreren."
"Hopelijk volgen de komende dagen ook nog inschrijvingen van verantwoordelijke burgers, verenigingen of scholen voor Henis, Riksingen, Sluizen, Widooie, Blaar/deel Mal, Wildbroek, Overhaem, Offelken, Tongersveld en het centrum."

 

Hoe dan ook overtreft de opruimactie dit jaar reeds ruimschoots die van vorig jaar. Toen waren er in totaal 384 deelnemers voor 236 kilometers.

TONGERSE DORPEN: Riolerings- en wegeniswerken in Neerrepen

 

Het schepencollege heeft zich vrijdag akkoord verklaard met het aanstellen van Libost-Groep uit Hasselt als ontwerper voor het project "Aanleg riolering en wegenis Sint-Geertruistraat, Sint-Lutgerussingel, Gravierstraat, Neerrepenstraat, Butstraat en Binkelstraat" te Neerrepen.

De kostprijs van deze werken is geraamd op 1.375.599 euro.

PROVINCIERAAD: Subsidies cultuur voor Tongeren-Riemst-Voeren

Provincieraadslid Hugo Biets: "De provincieraad keurde vorige week, op voorstel van gedeputeerde Gilbert Van Baelen (Open Vld), de volgende cultuursubsidies toe aan verenigingen en instellingen in het district Tongeren-Riemst-Voeren:

-De Velinx Tongeren: 23.000 euro
-Tongers Nieuw Theater, Tongeren: 2.480 euro
-Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen, Riemst: 978,26 euro
-Koninklijke Harmonie Broederband Zussen, Riemst: 782,62 euro
-Festival van Vlaanderen-Basilica, Tongeren: 35.000 euro."

TONGERSE DORPEN: Tongeren voert strijd tegen bodemerosie verder op

Schepen van Openbare Werken Guy Schiepers: "De hellende gebieden van de leemstreek krijgen bij extreme regenval regelmatig te kampen met wateroverlast en modderstromen. Ook Tongeren hoort hierbij. In het kader van het globale plan tegen bodemerosie zullen werken uitgevoerd worden die de afzetting van slib in de beken en in de wachtbekkens moeten verminderen. De prioritaire punten van dit plan zijn de Romeinse Kassei (Koninksem), de Hasseltsesteenweg, de Maastrichtersteenweg/ Eerste Meistraat, de Bilzersteenweg/Kellensstraat, het wachtbekken in Rutten, maar ook in Widooie, in Lauw, in Mulken en in Ketsingen. De Watering Sint-Truiden maakt de ontwerpen en zal de dossiers opstellen en begeleiden. Voor het wachtbekken in Rutten wordt samengewerkt met de provinciale dienst Water. Deze dienstverlening is gratis."

 

"In Tongeren zijn in het voorbije jaar al een reeks werken uitgevoerd om bodemerosie te bestrijden. Het gaat om die plaatsen waar de inwoners het meeste hinder ondervinden bij zware regenval. De werken in Diets-Heur en Nerem zijn achter de rug. Binnenkort wordt ook gestart in Vreren. Op akkers en weiden worden dammen, grasbuffers en poelen aangelegd. De ingrepen moeten ervoor zorgen dat er geen modderstromen meer zijn op de wegen en in de woningen. Tijdens de laatste stortbuien is al heel duidelijk gebleken dat de ingrepen afdoende zijn", aldus nog schepen Schiepers.

TONGERSE DORPEN: Stoepen in Perzikenstraat te Vreren

Het schepencollege keurde vrijdag de financiële tussenkomst van de stad goed voor de aanleg van de stoepen in de Perzikenstraat te Vreren.

 

In de Perzikenstraat worden momenteel door de VMSW woningen gebouwd. De aanleg van stoepen wordt nog dit jaar voorzien. De kostprijs daarvan wordt geraamd op 39.019 euro (BTW inbegrepen).

PERSMEDEDELING VAN DE NV PLINIUS EN DE STAD TONGEREN

Zoals reeds eerder aangekondigd wenst de stad Tongeren de Pliniussite op korte termijn om te bouwen tot een toeristisch stadsproject met een openluchtzwembad, een toeristisch onthaal en een stadspark voor alle Tongenaren. 

Deze site moet het startpunt worden van een toeristische beleving van het rijke erfgoed van Tongeren. Een tweede overheidsopdracht die, in principe in de loop van de maand maart wordt toegewezen, heeft als voorwerp het creëren van een erfgoedwandeling die de bezoeker van Tongeren van uit Plinius, over de Beukenberg en langs de Romeinse en Middeleeuwse wallen naar het historische hart van de stad brengt. De wandeling zal eindigen aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de archeologische kelder onder de OLV-Basiliek.

De NV Plinius heeft zopas unaniem een belangrijke stap gezet in de herbestemming van de site. Na een openbare aanbesteding werd de tijdelijke vereniging Technum – VenhoevenCS – OKRA aangesteld als ontwerper voor het park en het zwembad. Technum is een studie- en adviesbureau met een vestiging in Hasselt. VenhoevenCS heeft zijn sporen verdiend als innovatief ontwerpbureau en is gevestigd in Amsterdam. Het bureau is bovendien gespecialiseerd in zwembaden. OKRA is een Nederlands bureau gespecialiseerd in landschapsarchitectuur met internationale referenties.

De ontwerper zal de volgende maanden in nauwe samenwerking met de stad en met Toerisme Vlaanderen een definitief ontwerp voorbereiden. Over dit ontwerp zal nog uitgebreide communicatie gevoerd worden. Het is de ambitie nog dit jaar met de werken op de Pliniussite van start te gaan.

De heraanleg van het park wordt gefinancierd met LSM-middelen. Het zwembad wordt zowel op het niveau van het ontwerp als de uitvoering volledig betaald met middelen van de stad Tongeren.

De raad van bestuur van NV Plinius heeft eveneens unaniem het bestek goedgekeurd voor de demontage en de heropbouw van een aantal gebouwen en constructies die thans op de Pliniussite staan.
Bij de toewijzing van deze werken zal worden rekening gehouden met meerdere gunningscriteria o.a. de sloopwijze, de recuperatie van materialen en het hergebruik.

Het accent ligt op een maximaal hergebruik van materialen en constructies.

Een belangrijk deel van de constructies wordt terug opgebouwd op Overhaem als opslagruimte voor de stedelijke technische diensten. De stad Tongeren betaalt deze heropbouw met eigen middelen. De voormalige tennishal wordt op de site behouden en zal verder gebruikt worden door de stad Tongeren voor ondermeer speelpleinwerking.

Deze werken zullen na gunning in principe nog voor het bouwverlof starten.

_______________

10 februari 2011, 20.37 uur

Beschikbaar inkomen per inwoner per Belgische provincie

Ik vroeg op 31 december 2010 aan het Limburgse provinciebestuur informatie over het gemiddeld inkomen per provincie. Hierbij het antwoord van het provinciebestuur in verband met het beschikbaar inkomen per inwoner in het jaar 2008.

1) Vlaams Brabant: 21.991 euro.

2) Waals Brabant: 20.611 euro.

3) Oost-Vlaanderen: 19.555 euro.

4) Antwerpen: 19.068 euro.

5) West-Vlaanderen: 18.691 euro.

6) Limburg: 17.899 euro.

7) Namen: 16.633 euro.

8) Luik: 16.311 euro.

9) Luxemburg: 15.984 euro.

10) Henegouwen: 15.845 euro.

* Beschikbaar inkomen van de huishoudens = (primair inkomen + sociale uitkeringen + uitkeringen door schadeverzekeringsmaatschappijen) te verminderen met (sociale premies + belastingen + verzekeringspremies).

TONGERSE DORPEN: 30.093 euro voor werken aan waterleiding te Rutten

In het kader van de aanleg van de collector te Rutten (Ezelsbeek) is het noodzakelijk om de waterleiding aan te passen en te ontdubbelen.

De ontdubbelingswerken zijn geraamd op 27.654,20 euro en worden volledig door de stad betaald.

De aanpassingswerken zijn geraamd op 9.758,40 euro waarvan de stad 2.439,60 euro zal betalen.

De totale tussenkomst van de stad bedraagt dus 30.093,80 euro.