Beschikbaar inkomen per inwoner per provincie

Ik vroeg op 31 december 2010 aan het Limburgse provinciebestuur informatie over het gemiddeld inkomen per provincie. Hierbij het antwoord van het provinciebestuur in verband met het beschikbaar inkomen per inwoner in het jaar 2008.

1) Vlaams Brabant: 21.991 euro.

2) Waals Brabant: 20.611 euro.

3) Oost-Vlaanderen: 19.555 euro.

4) Antwerpen: 19.068 euro.

5) West-Vlaanderen: 18.691 euro.

6) Limburg: 17.899 euro.

7) Namen: 16.633 euro.

8) Luik: 16.311 euro.

9) Luxemburg: 15.984 euro.

10) Henegouwen: 15.845 euro.

* Beschikbaar inkomen van de huishoudens = (primair inkomen + sociale uitkeringen + uitkeringen door schadeverzekeringsmaatschappijen) te verminderen met (sociale premies + belastingen + verzekeringspremies).

Advertisements