PERSMEDEDELING VAN DE NV PLINIUS EN DE STAD TONGEREN

Zoals reeds eerder aangekondigd wenst de stad Tongeren de Pliniussite op korte termijn om te bouwen tot een toeristisch stadsproject met een openluchtzwembad, een toeristisch onthaal en een stadspark voor alle Tongenaren. 

Deze site moet het startpunt worden van een toeristische beleving van het rijke erfgoed van Tongeren. Een tweede overheidsopdracht die, in principe in de loop van de maand maart wordt toegewezen, heeft als voorwerp het creëren van een erfgoedwandeling die de bezoeker van Tongeren van uit Plinius, over de Beukenberg en langs de Romeinse en Middeleeuwse wallen naar het historische hart van de stad brengt. De wandeling zal eindigen aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de archeologische kelder onder de OLV-Basiliek.

De NV Plinius heeft zopas unaniem een belangrijke stap gezet in de herbestemming van de site. Na een openbare aanbesteding werd de tijdelijke vereniging Technum – VenhoevenCS – OKRA aangesteld als ontwerper voor het park en het zwembad. Technum is een studie- en adviesbureau met een vestiging in Hasselt. VenhoevenCS heeft zijn sporen verdiend als innovatief ontwerpbureau en is gevestigd in Amsterdam. Het bureau is bovendien gespecialiseerd in zwembaden. OKRA is een Nederlands bureau gespecialiseerd in landschapsarchitectuur met internationale referenties.

De ontwerper zal de volgende maanden in nauwe samenwerking met de stad en met Toerisme Vlaanderen een definitief ontwerp voorbereiden. Over dit ontwerp zal nog uitgebreide communicatie gevoerd worden. Het is de ambitie nog dit jaar met de werken op de Pliniussite van start te gaan.

De heraanleg van het park wordt gefinancierd met LSM-middelen. Het zwembad wordt zowel op het niveau van het ontwerp als de uitvoering volledig betaald met middelen van de stad Tongeren.

De raad van bestuur van NV Plinius heeft eveneens unaniem het bestek goedgekeurd voor de demontage en de heropbouw van een aantal gebouwen en constructies die thans op de Pliniussite staan.
Bij de toewijzing van deze werken zal worden rekening gehouden met meerdere gunningscriteria o.a. de sloopwijze, de recuperatie van materialen en het hergebruik.

Het accent ligt op een maximaal hergebruik van materialen en constructies.

Een belangrijk deel van de constructies wordt terug opgebouwd op Overhaem als opslagruimte voor de stedelijke technische diensten. De stad Tongeren betaalt deze heropbouw met eigen middelen. De voormalige tennishal wordt op de site behouden en zal verder gebruikt worden door de stad Tongeren voor ondermeer speelpleinwerking.

Deze werken zullen na gunning in principe nog voor het bouwverlof starten.

_______________

10 februari 2011, 20.37 uur

Advertisements