TONGERSE DORPEN: Riolerings- en wegeniswerken in Neerrepen

 

Het schepencollege heeft zich vrijdag akkoord verklaard met het aanstellen van Libost-Groep uit Hasselt als ontwerper voor het project "Aanleg riolering en wegenis Sint-Geertruistraat, Sint-Lutgerussingel, Gravierstraat, Neerrepenstraat, Butstraat en Binkelstraat" te Neerrepen.

De kostprijs van deze werken is geraamd op 1.375.599 euro.

Advertisements