TONGERSE DORPEN: Start werken in de Venstraat te Vreren

 

Uiterlijk vrijdag 1 april zal de eerste fase van de werken in Nerem tot aan de Servatiusweg afgewerkt zijn. In april zullen hier nog beperkt werken gebeuren door nutsbedrijven alsmede de aanleg van de stoepen.

Vanaf 4 april 2011 start de volgende fase, namelijk de werken in de Venstraat tussen de Servatiusweg en het Molenplein. Hier wordt de volledige weg opgebroken en na aanleg van een nieuw rioolstelsel wordt de nieuwe rijweg en stoepverharding geplaatst. Belangrijk is dat er hier in samenspraak met de lokale bewoners en middenstanders naast de traditionele omleiding langs Overhaam, ook een kortere omleiding via ruilverkavelingswegen afgesproken werd.

Ook hier zullen de inwoners via een "Wegwijzer" verder in kennis gesteld worden.

FINANCIEN: Alweer 850.000 euro voorzien voor wegen en stoepen

Via een onderhandelingsprocedure heeft de gemeente buitengewoon onderhoud voor de wegenwerken gegund aan de firma Jackers. Zij zullen voor een budget van 600.000 euro aanpassingwerken aan wegen en stoepen doorvoeren. Ook worden met dit budget een aantal stoepen hersteld of opnieuw aangelegd.

 

Daarnaast is er een budget van 250.000 euro voor diverse asfaltwerken.

TONGERSE DORPEN: De werken te Piringen

Recent heeft de aannemer in Piringen de rioleringswerken in de Tomstraat beëindigd en is de herinrichting naar een eindfase aan het gaan. Greppels en borduren zijn geplaatst en de parkeerplaatsen in kasseien werden eveneen aangelegd. Ook de werkzaamheden in de Holle en Kleine Helverik zijn in volle uitvoering.

 

Na afhandeling van het kruispunt met de Tomstraat en de Lankgracht en de hogergenoemde werken, zal ook de herinrichting van de Merestraat aangevat worden. De juiste startdatum hangt af van de vooruitgang en de afwerking van de andere projectdelen om zeker te zijn dat er een bereikbaarheid is van de andere straten in Piringen. De inwoners zullen alleszins apart via de inmiddels gebruikelijke "Wegwijzer" op de hoogte gebracht worden.

PLINIUS: recente ontwikkelingen en huidige stand van zaken

 

Beknopt overzicht van januari 2010 tot maart 2011

Begin 2010: Hugo Biets, waarnemend burgemeester sinds 20 december 2009, vervangt Carmen Willems als lid en als voorzitter van de raad van bestuur van NV Plinius

15/01/10: college van burgemeester en schepenen bespreekt nieuwe visie op Pliniusproject

08/02/10: Limburg Sterk Merk (LSM) gaat akkoord met die nieuwe visie

10/02/10: persmededeling over die nieuwe visie

30/03/10: gemeenteraad keurt nota herbestemming goed

24/04/10: mededeling over mobilhomes op Pliniusparking

08/10/10: toewijzing opdracht ontwerp afbraak door college van burgemeester en schepenen aan architect Houben

29/10/10: LSM keurt nota open stadspark met openluchtzwembad goed

10/02/11: raad van bestuur NV Plinius stelt ontwerper Technum/VerhoevenCS/OKra aan.

Begin maart 2011: Hugo Biets, schepen van financiën en milieu, neemt vrijwillig ontslag als lid en als voorzitter van de raad van bestuur van NV Plinius en wordt als lid en als voorzitter vervangen door schepen van openbare werken Guy Schiepers.

PROVINCIE: Aanleren van Frans in basisonderwijs

 

Hierbij het antwoord van Hermand Reynders, gouverneur van Limburg:

Herman Reynders 23 maart 2011 om 0:48
Betr.: aanleren van andere talen

beste hugo,

bedankt voor de info. Ik kan u verzekeren dat er op initiatief van de provincie en député frank smeets positief gereageerd is op uw voorstel en dat men met interreg middelen een mooi project heeft opgestart met name Linguacluster. Dit project is niet helemaal hetgeen u voorstelt maar ligt toch in die lijn. Waar we nood aan hebben is nog meer van dergelijke projecten. In elk geval bedankt voor uw reactie en interesse.

mvg

herman

UITNODIGING: Italiaanse Avond van Jong VLD Tongeren op 2 april

 

Zaterdag 2 april vanaf 18 uur: Italiaanse Avond van Jong VLD Tongeren in PC Feria, St-Medardusstraat te Vreren (Tongeren).

Spaghetti Bolognese: Groot €9 – Klein €7; Tagliatelle Scampi: €11; Lasagna: €8; Dessert: 2.

Voor de allerjongsten is een speelhoek voorzien met gezelschapsspelletjes.

Inschrijven tot en met maandag 28 maart via pasta@jongvldtongeren.be

WONEN: Informatievergadering over dakisolatie voor doe-het-zelvers

Hugo Biets, schepen van wonen en milieu: “Isoleren is de meest ideale manier om geld te besparen en aan wooncomfort te winnen. Zelf de handen uit de mouwen steken? Dan kan, maar men moet dan wel weten hoe men goed en juist isoleert. Slecht geplaatste isolatie heeft immers geen effect. Daarom organiseren we op donderdag 7 april, samen met de stad Bilzen en de gemeente Riemst, een informatievergadering over isoleren door doe-het–zelvers. Tijdens deze infosessie legt een professional uit hoe men zijn dak of zolder volgens de regels van de kunst kan isoleren. Komen aan bod: het belang van een winddicht onderdak, de dikte en de soorten isolatie, het plaatsen van een dampscherm, mogelijke knelpunten en risico’s. Hij gaat ook dieper in op de wetgeving die hierbij van toepassing is. De infosessie is interactief en wordt geïllustreerd met foto’s en demonstratiemateriaal.”

Opgelet: neem eventueel foto’s en/of plannen van uw zolder mee! Op die manier kunnen de specifieke aandachtspunten van uw dak bekeken worden en een oplossing voorgesteld.
Wanneer: donderdag 7 april 2011 om 19u30
Waar: Riemst (juiste locatie wordt medegedeeld bij inschrijving)
Meer info: Isolatieloket tel. 078/15 01 86
Inschrijven voor deze infosessie doet u via het isolatieloket, tel. 078/15 01 86 of via isoleer@limburg.be.
Gratis deelname. Inschrijven is verplicht.

Dit initiatief kadert in de samenwerking van de stad Tongeren, de gemeente Riemst en de stad Bilzen.

MILIEU: Tongeren gaat werken aan gemeentelijk klimaatplan

Schepen van milieu Hugo Biets: "Tongeren gaat de komende periode werken aan de opmaak van een gemeentelijk meerjarig klimaatplan. Bedoeling van het klimaatplan is concrete én realiseerbare maatregelen en voorstellen uit te werken die de komende tien jaar moeten bijdragen tot aanzienlijk minder CO²-uitstoot en beduidend meer groene energie."

MILIEU: Nu ook zonnepanelen op het stadsarchief

Schepen van milieu Hugo Biets: "In Tongeren is het stadsarchief het derde stadsgebouw dat is uitgerust met zonnepanelen op het dak om groene stroom te produceren. De kostprijs bedraagt 36.500 euro en de jaarlijkse opbrengst wordt geschat op zowat 8.500 kWh."

Burgemeester Patrick Dewael: "De jongste jaren heeft het stadsbestuur ook al zonnepanelen laten plaatsen op het dak van het cultureel centrum ‘De Velinx’ en op het dak van het nieuwe gebouw van de technische dienst in Overhaem. Het blijft de ambitie van de stad Tongeren om op termijn zo veel mogelijk gebouwen te voorzien van zonnepanelen."