MILIEU: Tongenaren beduidend beter dan Limburgers…

Met een gemiddelde van 125,75 kg restafval per inwoner bleef Tongeren ook in 2010 weer ver beneden het door de Vlaamse Overheid toegestane maximum van 150 kg per inwoner.

Schepen van milieu Hugo Biets: “Met restafval wordt het afval bedoeld dat niet gerecycleerd of herbruikt kan worden. Het gaat dan niet enkel om de grijze vuilniszakken, maar ook om het huis-aan-huis ingezamelde grofvuil, ook om het door de inwoners aangebrachte grofvuil op het containerpark en ook om het zogenaamde gemeentevuil. Dat gemeentevuil is het afval van de stadsvuilbakjes, het veegvuil, het afval van de kerkhoven, alle zwerfvuil, alle sluikstorten, het afval van de opkuis van markten, carnaval, kermis en andere evenementen door een externe firma, het afval langs de fietsroutes, enz.”

“Dat gemiddelde van 125,75 kg per inwoner betekent voor het 2de opeenvolgende jaar een daling van dit restafval per inwoner. In 2008 bedroeg dat 128,38 kg per inwoner, in 2009 was dat 126,59 kg per inwoner. In het jaar 2006, vier jaar geleden dus, werd er zelfs nog 148,10 kg restafval per inwoner geteld. Overigens bedroeg in 2009 het gemiddelde voor heel Limburg 144,6 kg per inwoner. Wat het sorteren van afval betreft, doen de Tongenaren het dus beduidend beter dan de Limburgers”, zegt Biets.