Plinius: stand van zaken

Patrick Dewael, burgemeester: “De eerste schetsen van het nieuwe zwembad zien er veelbelovend uit. Het nieuwe openluchtzwembad zal een prachtig uitzicht hebben op de landelijke omgeving en bestaat uit meerdere baden op verschillende niveaus met een ligweide. Voor de recreatieve zwemmer wordt dit een echt zwemparadijs. De zwembadzone wordt ommuurd met natuursteen. Deze ommuring zal enkel in de zomer afgesloten worden. De ontwerpers zullen het bad zodanig vorm geven dat het ook in de andere jaargetijden naadloos aansluit bij het park. De zwembadzone wordt dan voor de parkbezoeker open gesteld.”

 

Guy Schiepers, voorzitter nv Plinius: “Vlakbij de parking en het zwembed komt er een nieuw gebouw met daarin een toeristisch onthaal, fietsverhuur, een brasserie met feestzaal en een vergaderzaal. De raad van bestuur van NV Plinius heeft zopas beslist alvast een oproep te doen voor het aantrekken van een uitbater voor de horeca. Het is de bedoeling de toekomstige exploitant van de brasserie en de feestzaal al in de ontwerpfase bij het project te betrekken.”

 

De stad stelt strenge eisen op het gebied van duurzame energievoorziening op de site. Op dit ogenblik onderzoeken de ontwerpers welke technieken of welke combinaties van technieken aangewezen zijn: warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, zonneboilers,…. Ook de inzet van biobrandstof wordt onderzocht.

 

“Bij de aanleg van het park wordt sterk rekening gehouden met het omliggende landschap. Het park zal dan ook naadloos aansluiten op de omgeving. Er komt beplanting die aansluit bij het karakter van het landschap: veel fruitbomen hagen, lanen, ruige weiden, geschoren gazons en rietkragen. De Fonteinbeek wordt terug opengelegd in een historische bedding. De Pliniusbron krijgt een eigen prominente plaats en een betekenisvolle constructie. Onderzoek zal op korte termijn uitwijzen of het bronwater effectief kan worden gebruikt als zwemwater en als warmtebron”, aldus burgemeester Dewael.

 

De aanwezige parkings behouden hun bestemming maar worden sterk vergroend met aanplanting van bomen, struiken en hagen. In het park, vlakbij het zwembad en de brasserie komt een grote speeltuin. Aansluitend bij de vroegere tennishal voorzien de ontwerpers een speelbos: een wat ruigere en uitdagende speelomgeving.

 

“Het volledige project zal opgevolgd worden door een onafhankelijke costcontroller die de opdracht heeft te waken over budgetten en over de kwaliteit van materialen en werken. De NV Plinius heeft zopas ook de gunning van de demontage van de bestaande gebouwen op de Pliniussite goedgekeurd. Een gedeelte van de hallen krijgt een nieuwe bestemming op Overhaem. De andere hallen worden maximaal gerecupereerd door de aannemers, dit werd zo bepaald in het lastenboek. Deze werken starten binnen afzienbare tijd. Het is zeker de bedoeling om nog dit jaar met de bouw van het nieuwe park te starten”, besluit Guy Schiepers.

FINANCIEN: Financiele toestand van de stad is gezond

De Vlaamse Overheid heeft zopas de jaarrekening van het jaar 2009 van de stad Tongeren zonder enige opmerking goedgekeurd.

 

Burgemeester Patrick Dewael: “Het begrotingsresultaat van de begrotingsrekening 2009 toont een positief saldo van 14.097.366 euro in de gewone dienst en van 7.224.773 euro in de buitengewone dienst. Het boekhoudkundig resultaat van die begrotingsrekening anderzijds kent een positief saldo van 14.901.054 euro in de gewone dienst en van 23.065.493 euro in de buitengewone dienst.”

 

Schepen van financiën Hugo Biets licht toe: “Het begrotingsresultaat geeft het verschil aan tussen de ontvangsten en de uitgaven die daadwerkelijk gebeurd zijn in de loop van 2009 maar ook van die ontvangsten en die uitgaven die nog niet gebeurd waren op 31 december 2009 maar die wel betrekking hadden op het jaar 2009. Voorbeeld: de kostprijs van een aankoop in december 2009 waarvan de factuur echter door de stad pas in januari 2010 ontvangen en daarom pas dan betaald is geworden, zit toch al opgenomen in het begrotingsresultaat 2009.”

 

“In het boekhoudkundig resultaat daarentegen is dat laatste niet het geval: het boekhoudkundig resultaat toont uitsluitend het verschil tussen de werkelijk ontvangen inkomsten en de werkelijk betaalde uitgaven op 31 december 2009.”

 

“Deze cijfers geven ontegensprekelijk aan dat de financiële toestand van de stad gezond is”, zegt burgemeester Patrick Dewael, die er ook op wijst dat Tongeren één van de zeer weinige gemeenten in Limburg en in heel Vlaanderen is die nu al gedurende zestien opeenvolgende jaren géén énkele verhoging van de gemeentebelastingen hebben doorgevoerd.

 

“We blijven onze belofte dus uiteraard gestand dat met DIT stadsbestuur de gemeentebelastingen NIET verhoogd worden.”

FINANCIEN: Financiële toestand van de stad is gezond

De Vlaamse Overheid heeft zopas de jaarrekening van het jaar 2009 van de stad Tongeren zonder enige opmerking goedgekeurd.

 

Burgemeester Patrick Dewael: “Het begrotingsresultaat van de begrotingsrekening 2009 toont een positief saldo van 14.097.366 euro in de gewone dienst en van 7.224.773 euro in de buitengewone dienst. Het boekhoudkundig resultaat van die begrotingsrekening anderzijds kent een positief saldo van 14.901.054 euro in de gewone dienst en van 23.065.493 euro in de buitengewone dienst.”

 

Schepen van financiën Hugo Biets licht toe: “Het begrotingsresultaat geeft het verschil aan tussen de ontvangsten en de uitgaven die daadwerkelijk gebeurd zijn in de loop van 2009 maar ook van die ontvangsten en die uitgaven die nog niet gebeurd waren op 31 december 2009 maar die wel betrekking hadden op het jaar 2009. Voorbeeld: de kostprijs van een aankoop in december 2009 waarvan de factuur echter door de stad pas in januari 2010 ontvangen en daarom pas dan betaald is geworden, zit toch al opgenomen in het begrotingsresultaat 2009.”

 

“In het boekhoudkundig resultaat daarentegen is dat laatste niet het geval: het boekhoudkundig resultaat toont uitsluitend het verschil tussen de werkelijk ontvangen inkomsten en de werkelijk betaalde uitgaven op 31 december 2009.”

 

“Deze cijfers geven ontegensprekelijk aan dat de financiële toestand van de stad gezond is”, zegt burgemeester Patrick Dewael, die er ook op wijst dat Tongeren één van de zeer weinige gemeenten in Limburg en in heel Vlaanderen is die nu al gedurende zestien opeenvolgende jaren géén énkele verhoging van de gemeentebelastingen hebben doorgevoerd.

 

“We blijven onze belofte dus uiteraard gestand dat met DIT stadsbestuur de gemeentebelastingen NIET verhoogd worden.”

MILIEU: Gemeentelijke basisschool Henis wil record ritmisch fietsbelrinkelen verbreken tijdens de autoluwe schoolweek

 

De Gemeentelijke Basisschool De Herik in Tongeren – Henis organiseert dit jaar van 10 tot en met 13 mei een autoluwe schoolweek. Aan de school geldt er de ganse week een parkeerverbod.

 

Christiane Thys, schepen van Onderwijs: “Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen kunnen parkeren op de aangegeven parkings. In Kerkhenis geldt een algemeen parkeerverbod. We roepen leerkrachten, directie, kinderen en (groot)ouders op om gedurende de autoluwe week zoveel mogelijk de auto te laten staan. Kies voor een gezond, milieuvriendelijk en goedkoop alternatief en ga te voet of per fiets naar school.”

 

Hugo Biets, schepen van Milieu: “Op vrijdag 13 mei wordt de straat volledig autovrij gemaakt. Auto’s maken plaats voor een fiets- en inlineparcours, een graveer- en controlestand voor fietsen en natuurlijk massa’s fietsen van kinderen, ouders en dorpsbewoners. Ik doe een warme oproep aan iedereen om op deze dag om 14.30 uur naar Kerkhenis te fietsen. De leerlingen van de school willen dan samen met u het record ritmisch fietsbelrinkelen verbreken.”

 

De crazy fietsvrienden Seppe & Bikki zullen ook van de partij zijn om het record muzikaal in goede banen te leiden.