FINANCIEN: Financiele toestand van de stad is gezond

De Vlaamse Overheid heeft zopas de jaarrekening van het jaar 2009 van de stad Tongeren zonder enige opmerking goedgekeurd.

 

Burgemeester Patrick Dewael: “Het begrotingsresultaat van de begrotingsrekening 2009 toont een positief saldo van 14.097.366 euro in de gewone dienst en van 7.224.773 euro in de buitengewone dienst. Het boekhoudkundig resultaat van die begrotingsrekening anderzijds kent een positief saldo van 14.901.054 euro in de gewone dienst en van 23.065.493 euro in de buitengewone dienst.”

 

Schepen van financiën Hugo Biets licht toe: “Het begrotingsresultaat geeft het verschil aan tussen de ontvangsten en de uitgaven die daadwerkelijk gebeurd zijn in de loop van 2009 maar ook van die ontvangsten en die uitgaven die nog niet gebeurd waren op 31 december 2009 maar die wel betrekking hadden op het jaar 2009. Voorbeeld: de kostprijs van een aankoop in december 2009 waarvan de factuur echter door de stad pas in januari 2010 ontvangen en daarom pas dan betaald is geworden, zit toch al opgenomen in het begrotingsresultaat 2009.”

 

“In het boekhoudkundig resultaat daarentegen is dat laatste niet het geval: het boekhoudkundig resultaat toont uitsluitend het verschil tussen de werkelijk ontvangen inkomsten en de werkelijk betaalde uitgaven op 31 december 2009.”

 

“Deze cijfers geven ontegensprekelijk aan dat de financiële toestand van de stad gezond is”, zegt burgemeester Patrick Dewael, die er ook op wijst dat Tongeren één van de zeer weinige gemeenten in Limburg en in heel Vlaanderen is die nu al gedurende zestien opeenvolgende jaren géén énkele verhoging van de gemeentebelastingen hebben doorgevoerd.

 

“We blijven onze belofte dus uiteraard gestand dat met DIT stadsbestuur de gemeentebelastingen NIET verhoogd worden.”

Advertisements