Plinius: stand van zaken

Patrick Dewael, burgemeester: “De eerste schetsen van het nieuwe zwembad zien er veelbelovend uit. Het nieuwe openluchtzwembad zal een prachtig uitzicht hebben op de landelijke omgeving en bestaat uit meerdere baden op verschillende niveaus met een ligweide. Voor de recreatieve zwemmer wordt dit een echt zwemparadijs. De zwembadzone wordt ommuurd met natuursteen. Deze ommuring zal enkel in de zomer afgesloten worden. De ontwerpers zullen het bad zodanig vorm geven dat het ook in de andere jaargetijden naadloos aansluit bij het park. De zwembadzone wordt dan voor de parkbezoeker open gesteld.”

 

Guy Schiepers, voorzitter nv Plinius: “Vlakbij de parking en het zwembed komt er een nieuw gebouw met daarin een toeristisch onthaal, fietsverhuur, een brasserie met feestzaal en een vergaderzaal. De raad van bestuur van NV Plinius heeft zopas beslist alvast een oproep te doen voor het aantrekken van een uitbater voor de horeca. Het is de bedoeling de toekomstige exploitant van de brasserie en de feestzaal al in de ontwerpfase bij het project te betrekken.”

 

De stad stelt strenge eisen op het gebied van duurzame energievoorziening op de site. Op dit ogenblik onderzoeken de ontwerpers welke technieken of welke combinaties van technieken aangewezen zijn: warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, zonneboilers,…. Ook de inzet van biobrandstof wordt onderzocht.

 

“Bij de aanleg van het park wordt sterk rekening gehouden met het omliggende landschap. Het park zal dan ook naadloos aansluiten op de omgeving. Er komt beplanting die aansluit bij het karakter van het landschap: veel fruitbomen hagen, lanen, ruige weiden, geschoren gazons en rietkragen. De Fonteinbeek wordt terug opengelegd in een historische bedding. De Pliniusbron krijgt een eigen prominente plaats en een betekenisvolle constructie. Onderzoek zal op korte termijn uitwijzen of het bronwater effectief kan worden gebruikt als zwemwater en als warmtebron”, aldus burgemeester Dewael.

 

De aanwezige parkings behouden hun bestemming maar worden sterk vergroend met aanplanting van bomen, struiken en hagen. In het park, vlakbij het zwembad en de brasserie komt een grote speeltuin. Aansluitend bij de vroegere tennishal voorzien de ontwerpers een speelbos: een wat ruigere en uitdagende speelomgeving.

 

“Het volledige project zal opgevolgd worden door een onafhankelijke costcontroller die de opdracht heeft te waken over budgetten en over de kwaliteit van materialen en werken. De NV Plinius heeft zopas ook de gunning van de demontage van de bestaande gebouwen op de Pliniussite goedgekeurd. Een gedeelte van de hallen krijgt een nieuwe bestemming op Overhaem. De andere hallen worden maximaal gerecupereerd door de aannemers, dit werd zo bepaald in het lastenboek. Deze werken starten binnen afzienbare tijd. Het is zeker de bedoeling om nog dit jaar met de bouw van het nieuwe park te starten”, besluit Guy Schiepers.

Advertisements