TONGERSE DORPEN: Stadsbestuur start met dorpsmanagement

 

"Na twee jaar intensieve promotie voor de binnenstad wil het bestuur van Tongeren nu ook extra de focus leggen op de 17 Tongerse dorpen. Het dorpsmanagementproject heeft als doel het verbeteren van de fysieke en sociale leefbaarheid in de 17 Tongerse dorpen en het verkleinen van de kloof tussen de stad en de dorpsgemeenschappen", zegt burgemeester Patrick Dewael.

 

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken: "Om de fysieke leefbaarheid op de dorpen te verbeteren zal vanaf juli een dorpsploeg aan de slag gaan. Medewerkers van het Arbeidscentrum De Wroeter vzw (tewerkstelling in sociale economie) zullen 3 dagen per week ingezet worden. De ploeg zal ondermeer ingezet worden voor het onderhoud van publieke ruimtes en speelpleintjes. Zij zullen ook instaan voor kleine herstellingen aan stoepen, wegen en straatmeubilair. Deze mensen kunnen ook ingeschakeld worden voor het opruimen van zwerfvuil of tijdens de wintermaanden instaan voor sneeuw- en ijzelbestrijding op openbaar domein."

Advertisements