Meer groen dankzij blauw

 

Sinds 2007 dragen de Tongerse liberalen binnen het stadsbestuur de grootste verantwoordelijkheid voor het milieubeleid.

Hugo Biets, schepen van milieu: “Er worden in deze bestuursperiode bijzondere inspanningen gedaan voor een verbetering van het Tongerse leefmilieu. Niet in het minst op het vlak van de zo belangrijke waterzuivering. De echte ‘grondslag’ voor de grootschalige werken in onder andere Piringen, Sluizen, Mal, Nerem en Vreren had, en heeft immers àlles te maken met waterzuivering. De aangelegde collectoren vangen het afvalwater op en voeren dat vervolgens af naar een waterzuiveringsinstallatie. Via die werken wordt, in tegenstelling met vroeger, het afvalwater van vele duizenden Tongenaren voortaan dus wél gezuiverd. Wat er op dat gebied tijdens de jongste jaren en vandaag gerealiseerd wordt is zonder voorgaande.”

Meer blauw dan ooit in het milieubeleid leidt dus naar meer groen dan ooit. “En meer groen betekent voor ons vooral meer gezondheid voor mens en dier.

 

(Overgenomen uit de ‘Burgerkrant Tongeren’ van juni)

Advertisements