Hugo Biets: “Stad Tongeren investeert dit jaar recordbedrag van 19.610.880 euro”

Schepen van financiën Hugo Biets: "Indien de gemeenteraad van volgende week de begrotingswijziging, die het schepencollege voorstelt, goedkeurt, dan kan de stad Tongeren in 2011 een bedrag van in totaal 19.610.880 euro investeren. Zulk hoog investeringsbedrag is zonder voorgaande in de Tongerse geschiedenis."

 

Overigens brengt dit de financiële situatie van de stad geenszins in gevaar. Biets: "Na deze wijziging zal de begroting een positief algemeen resultaat tonen van niuet minder dan 11.386.000 euro. Dat betekent dat we het jaar 2011 op 31 december aanstaande denken af te kunnen sluiten met een globaal overschot van meer dan 11,3 miljoen euro."