Patrick Dewael aangeduid als Kamerfractieleider

 

De Kamerfractie van Open Vld heeft eenparig besloten om Patrick Dewael aan te duiden als nieuwe Kamerfractieleider. Herman De Croo zal Patrick Dewael op de laatste zittingsdag voor het zomerreces voorstellen als nieuwe fractieleider.

 

“In deze politieke woelige tijden wint het parlement aan belang. De voorbije maanden forceerde het parlement een doorbraak in belangrijke dossiers zoals gezinshereniging en de aanpassing van de snel-Belgwet. Open Vld wil dat het parlement ook de volgende maanden een aantal andere belangrijke dossiers naar zich toe trekt, denk maar aan de pensioenen. We hebben een sterke Kamerfractie die het talent en de knowhow heeft om in parlementaire discussies het verschil te maken. Met Patrick krijgt ons team in de Kamer een gedreven coach met een pak parlementaire ervaring,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.

Advertisements