Staatshervorming? Limburg kan toch niet eeuwig lijdzaam blijven toezien?

Hierbij de schriftelijke vraag die ik vandaag formeel indiende bij het Limburgse provinciebestuur.

 

Heel wat Limburgers zijn verontrust door de aanslepende politieke
impasse op federaal vlak. Vele Limburgers vragen zich af hoelang de
huidige situatie nog kan aanhouden vooraleer hierdoor een brok
welvaart en welzijn van grote bevolkingsgroepen in Limburg, zoniet van
heel de Limburgse bevolking, aangetast dreigt te worden.

 

In het licht daarvan kreeg ik graag antwoord op volgende vragen:

 

1) Is de bestendige deputatie van de provincie Limburg op een of andere
wijze door een of meerdere van de door het Staatshoofd aangestelde
personen (informateur, formateur, bemiddelaar, verduidelijker, e.d.m.)
gecontacteerd of geraadpleegd in functie van een hervorming van de
instellingen?

 

2) Is de Vereniging van Vlaamse Provincies op een of andere wijze door
een of meerdere van de door het Staatshoofd aangestelde personen
(informateur, formateur, bemiddelaar, verduidelijker, e.d.m.)
gecontacteerd of  geraadpleegd in functie van een hervorming van de
instellingen?

 

3) Heeft de bestendige deputatie van de provincie Limburg sinds de
federale verkiezingen van juni 2010 zelf een of ander initiatief
genomen of overwogen – en zo ja, welk – in het kader van de
aangekondigde hervorming van de instellingen?

 

4) Acht de Bestendige Deputatie het niet aangewezen om – mocht dit
niet gebeurd zijn – spoedig contacten te leggen met andere
vergelijkbare overheden zoals de Vlaamse en de Belgische provincies en
de Duitstalige Gemeenschap, teneinde na te gaan of deze
provinciale/regionale overheden een (desnoods zeer beperkt maar daarom
niet noodzakelijk minder belangrijk) aantal ideeen en voorstellen
kunnen overeenkomen en vervolgens aanreiken met betrekking tot een
hervorming van de instellingen?

 

Met oprechte groeten
Hugo Biets, provincieraadslid

Advertisements